DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.5 Se contrazic ştiinţa şi credinţa?
next
Următorul:1.7 De ce ar trebui să credem în Dumnezeu?

1.6 Îl pot recunoaște pe Dumnezeu în natură și în lume?

Creaţie sau coincidenţă?

Dacă te uiți atent la natură, vei descoperi că toate sunt coordonate într-un mod frumos, potrivindu-se de minune. Nu ți s-ar părea imposibil ca toate acestea să apară prin pură coincidență? Nicio teorie despre originea vieții și a universului nu este completă fără o Rațiune sau un Creator în spatele tuturor acestor lucruri. Iar noi numim această Rațiune Dumnezeu.

Asemenea unui artist, Dumnezeu dezvăluie în natură ceva din sine, și anume că el există și că a creat lumea (noi numim aceasta revelație naturală). Mesajul principal al credinței este că Dumnezeu a creat lumea din dragoste pentru ființele umane.

Asemenea unui artist, Dumnezeu dezvăluie prin creaţie ceva despre sine. Frumuseţea şi ordinea pe care le vedem nu s-au produs din întâmplare.
Înțelepciunea Bisericii

Cum poate fi cunoscut pe Dumnezeu numai cu lumina raţiunii?

Pornind de la creaţie, adică de la lume şi de la persoana umană, omul, numai cu raţiunea, poate cu certitudine să-l cunoască pe Dumnezeu ca origine şi scop al universului şi ca supremul bine, adevăr şi frumuseţe infinită. [CCBC 3]

Putem cunoaşte existenţa lui Dumnezeu cu raţiunea noastră?

Da. Raţiunea umană poate să-l cunoască pe Dumnezeu cu certitudine.

Lumea nu poate să aibă în ea însăşi propria origine şi propriul scop; în tot ceea ce există se află mai mult decât ceea ce se poate vedea. Ordinea, frumuseţea şi evoluţia lumii atestă ceva care este superior lor şi face trimitere la Dumnezeu. Orice om este deschis la adevăr, la bine şi la frumos; percepe în sine glasul conştiinţei care îl stimulează spre bine şi îl îndepărtează de rău. Cine urmează în manieră raţională această urmă îl găseşte pe Dumnezeu. [Youcat 4]

Asta spun Părinții Bisericii

Prin urmare, în ceea ce privește faptul că este Creatorul acestei lumi, lucru vizibil în cerul și pământul din jurul nostru, Dumnezeu a fost cunoscut tuturor națiunilor chiar înainte ca acestea să fie conduse la credința în Cristos. [Sf. Augustin, Tratat la Evanghelia după sf. Ioan, 106,4 (ML 35, 1910)]