All Tweets
prev
Prethodna:1.5 Proturječe li si međusobno znanost i vjera?
next
Sljedeći:1.7 Zašto da vjerujem u Boga?

1.6 Mogu li prepoznati Boga u prirodi i u svijetu?

Stvaranje ili slučajnost?

Ako pažljivo pogledate prirodu, ustanovit ćete da je sve lijepo koordinirano i sve se predivno zajedno uklapa. Zar se ne čini nevjerojatnim da je sve to nastalo čistom slučajnošću? Nijedna teorija o podrijetlu života i svemira nije potpuna bez uma i Stvoritelja, koji stoji iza svega ovoga. Mi taj um nazivamo Bogom [>1.1].

Baš kao i umjetnik, Bog otkriva nešto o sebi u svojim djelima, u prirodi da On postoji i da je stvorio svijet (mi to nazivamo prirodno otkrivenje [>1.11]). Glavna poruka vjere je da je Bog stvorio svijet iz ljubavi prema ljudskom biću [>1.2].

> Pročitaj više u  knjizi

Baš kao i umjetnik, Bog otkriva nešto o sebi u svojim djelima. Sigurno je da do reda i ljepote koju vidimo nije došlo slučajno.