DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.5 Czy nauka i wiara są ze sobą sprzeczne?
next
Następny:1.7 Dlaczego mam wierzyć w Boga?

1.6 Czy mogę rozpoznać Boga w przyrodzie i w świecie?

Plan czy przypadek?

Jeśli przyjrzysz się uważnie przyrodzie, zobaczysz, że wszystko jest pięknie skoordynowane i doskonale do siebie pasuje. Czyż uznanie tego za czysty przypadek nie brzmi mało prawdopodobnie? Żadna z teorii tłumaczących powstanie Ziemi i życia nie jest pełna, jeśli nie dopuszcza możliwości, że stoi za nim jakiś umysł lub Stworzyciel, którego nazywamy Bogiem. 

Bóg jako artysta objawia nam coś o swojej naturze, mianowicie to, że istnieje i że stworzył świat (nazywamy to objawieniem naturalnym). Podstawowym przesłaniem wiary jest to, że Bóg stworzył świat z miłości do ludzi.

Jak dzieło o artyście, tak przyroda (stworzenie) mówi o Bogu. Czy to wszystko rzeczywiście mogłoby powstać w wyniku przypadku?
Z mądrości Kościoła

Jak można poznać Boga za pomocą samego światła rozumu?

Biorąc za punkt wyjścia rzeczy stworzone, tj. świat materialny i osobę ludzką, człowiek może za pomocą naturalnego światła rozumu poznać w sposób pewny Boga jako Przyczynę i Cel wszystkich rzeczy i jako Najwyższe Dobro, Prawdę i Piękno Nieskończone. [KKKK 3]

Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu?

Tak. Ludzki rozum może w sposób pewny poznać Boga. Świat nie może mieć swego początku i swego celu w sobie samym. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co się widzi. Porządek, piękno i rozwój świata wskazują poza siebie i na Boga. Każdy człowiek jest otwarty na dobro, piękno i prawdę. Słyszy w swoim wnętrzu głos sumienia, który skłania go ku temu, co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kierując się rozsądkiem, podąża tym śladem, znajdzie Boga. [Youcat 4]