All Questions
prev
Predchádzajúce:1.5 Odporujú si veda a viera?
next
Ďalej:1.7 Prečo by som mal/-a veriť v Boha?

1.6 Môžem vidieť Boha v prírode a vo svete?

Stvorenie alebo náhoda?

Ak sa bližšie prizrieme prírode, zistíme, že všetko je v nádhernom súlade a veci do seba skvele zapadajú. Nezdá sa nepravdepodobné, že by to všetko bolo vzniklo iba dielom náhody? Žiadna teória o pôvode života a sveta nie je úplná, ak za ňou nevidíme Myseľ alebo Stvoriteľa. Túto myseľ nazývame Boh.

Podobne ako umelec, aj Boh prostredníctvom prírody odhaľuje čosi zo seba, konkrétne svoju existenciu a skutočnosť, že stvoril svet (nazývame to prírodným zjavením). Hlavným posolstvom viery je skutočnosť, že Boh stvoril svet z lásky k ľuďom.

Podobne ako umelec, aj Boh prostredníctvom prírody odhaľuje čosi zo seba. Poriadok a krása, ktoré vidíme, zaiste nie sú na svete náhodou.
Múdrosť Cirkvi

Ako možno poznať Boha iba svetlom rozumu?

Vychádzajúc zo stvorenia, t. j. zo sveta a z ľudskej osoby, človek môže už samým rozumom s istotou poznať Boha ako pôvod a cieľ sveta a ako najvyššie dobro, pravdu a nekonečnú krásu. [KKKC 3]

Môžeme poznať existenciu Boha rozumom?

Áno. Áno, ľudský rozum môže s istotou poznávať Boha.

Svet nemôže mať svoj pôvod a cieľ sám v sebe. Vo všetkom, čo existuje, sa skrýva viac, ako je na prvý pohľad zrejmé. Poriadok, krása a rozvoj sveta presahujú seba a poukazujú na Boha. Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje hlas svojho svedomia, ktoré ho nabáda na dobré a vystríha ho pred zlým. Kto múdro kráča v týchto šľapajach, nájde Boha. [Youcat 4]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Pretože Boh je Stvoriteľom tohto sveta, viditeľným skrze nebo a zem okolo nás, bol známy všetkým národom ešte predtým, než uverili v Krista. [sv. Augustín, Komentár k evanjeliu podľa Jána 106,4 (PL 35, 1910)]