DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:2.6 Este Vaticanul un stat adevărat?
next
Următorul:2.8 Cine este nunţiul?

2.7 Nu este nepotrivit ca Biserica să fie atât de bogată?

Biserica astăzi

O mare parte din „bogăția” Bisericii nu poate fi vândută: cea mai mare bogăție este mesajul Evangheliei! Nici lucrările de artă și manuscrisele vechi nu pot fi vândute, dar trebuie să fie gestionate corect. Pământurile deținute de Biserică în întreaga lume sunt utilizate  pentru școlile catolice, spitale, instituții, biserici etc. Prin urmare, terenurile nu generează venituri, deși clădirile sunt costisitor de întreținut.

Bugetul anual al Vaticanului este utilizat pentru plata salariaților și pentru întreținerea și restaurarea operelor de artă din Vatican. Banii sunt folosiți și pentru finanțarea activităților Sfântului Scaun și pentru a oferi ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare în întreaga lume.

Bugetul Sfântului Scaun şi al Vaticanului este mai mic decât al multor alte state. Biserica donează mulţi bani pentru acţiuni caritabile.
Înțelepciunea Bisericii

Care este conţinutul doctrinei sociale a Bisericii?

Doctrina socială a Bisericii, ca dezvoltare organică a adevărului evangheliei cu privire la demnitatea persoanei umane şi la dimensiunea sa socială, conţine principii de reflecţie, formulează criterii de apreciere, oferă norme şi orientări pentru acţiune. [CCBC 509]

De ce Biserica Catolică are o doctrină socială proprie?

Întrucât toţi oamenii, ca fii ai lui Dumnezeu, au o demnitate deosebită, Biserica, prin doctrina sa socială, se angajează ca această demnitate umană să fie realizată în plan social pentru toate fiinţele umane. Biserica nu vrea să exercite o stăpânire asupra politicii sau asupra economiei, ci să intre în cadrul problemei acolo unde, în domeniul politic sau economic, demnitatea oamenilor este încălcată.

Bucuria şi speranţa, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor şi ale tuturor celor care suferă, sunt bucuria şi speranţa, tristeţea şi angoasa ucenicilor lui Cristos” (Conciliul al II-lea din Vatican, GS). Biserica concretizează această frază în doctrina sa socială şi se întreabă: „În ce mod putem fi responsabili de comportamentul corect şi drept al tuturor, chiar şi al acelora care nu sunt creştini? Cum trebuie să fie configuraţia corectă a convieţuirii umane, a instituţiilor politice, economice şi sociale?” În angajarea sa pentru dreptate, Biserica este călăuzită de o iubire care se orientează spre iubirea lui Cristos faţă de omenire. [Youcat 438]

Asta spune Papa

[De ce Biserica nu își vinde bogățiile?] Aceasta este o întrebare ușoară. Nu sunt comorile Bisericii, [ci] comorile umanității ... De exemplu, dacă mâine spun că Pieta lui Michelangelo va fi scoasă la licitație, acest lucru va fi imposibil, pentru că nu este proprietatea Bisericii. Se află în interiorul unei Biserici, dar aparține umanității ... [Acest lucru este valabil] pentru toate comorile Bisericii. [Papa Francisc, interviu în Straatkrant, 6 noiembrie 2015]