DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.6 Je Vatikán opravdový stát?
next
Následující:2.8 Není nekřesťanské, že je církev tak bohatá?

2.7 Není nekřesťanské, že je církev tak bohatá?

Církev dnes

Většina „bohatství“ církve není na prodej: největším pokladem církve je poselství evangelia. Neprodejná jsou i umělecká díla a rukopisy, avšak o ně je zároveň potřeba řádně pečovat. Půda, kterou církev ve světě vlastní, je často používána pro potřeby katolických škol, nemocnic, různých institucí, kostelů a podobně. Samotné nemovitosti tedy nejsou zdrojem zisku, naopak jejich udržování je velice nákladné.

Roční rozpočet Vatikánu se používá na platy zaměstnanců i na údržbu a restaurování děl ve vatikánských sbírkách. Peníze jsou rovněž použity na aktivity Svatého stolce, k poskytování humanitární pomoci při mimořádných událostech a k rozvojové pomoci po celém světě.

Rozpočet Svatého stolce a Vatikánu je menší než rozpočet mnoha jiných států. Církev věnuje po celém světě mnoho peněz na dobročinnost.
Moudrost církve

Jaký je obsah sociálního učení církve?

Sociální učení církve, jako organické rozvíjení evangelijních pravd o důstojnosti lidské osoby a o její sociální dimenzi, předkládá zásady k úvaze, formuluje kritéria pro posuzování, poskytuje normy a směrnice pro jednání. [KKKC 509]

Proč má katolická církev vlastní sociální nauku?

Protože všichni lidé mají jedinečnou důstojnost jako Boží děti, usiluje církev ve svém sociálním učení o to, aby se tato lidská důstojnost v sociální oblasti vztahovala skutečně na všechny lidi. Nehodlá v tom suplovat politiku nebo ekonomiku, ale tam, kde v politice nebo ekonomice dochází k porušování lidské důstojnosti, je církev povinna se k tomu vyjádřit.

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků“ (GS 1). Církev konkretizuje tuto větu ve svém sociálním učení. A také se ptá: Co můžeme udělat pro spravedlivé zacházení se všemi lidmi? Jak by mělo vypadat spravedlivé utváření lidského soužití, politických, ekonomických a společenských institucí? Církev se ve svém boji o spravedlnost řídí láskou, která má vzor v Kristově lásce k lidem. [Youcat 438]

Co k tomu říkají papežové

Proč církev neprodá svůj majetek? To je snadná otázka. Nejde o poklady církve, nýbrž o poklady lidstva. Není možné, abych si například řekl, že zítra dám Michelangelovu Pietu do dražby. Ona není majetkem církve. Je sice v kostele, ale patří celému lidstvu. A totéž platí i pro další poklady církve. (Papež František, rozhovor pro holandský deník Straatnieuws, 6. listopadu 2015)