All Questions
prev
Ankstesnis:2.6 Ar Vatikanas yra tikra valstybė?
next
Kitas:2.8 Kas yra nuncijus?

2.7 Ar krikščioniška, kad Bažnyčia tokia turtinga?

Bažnyčia šiandien

Didžioji Bažnyčios „turtų“ dalis negali būti parduota: didžiausias turtas yra Evangelijos žinia! Meno kūriniai ir seni rankraščiai taip pat neparduodami, tačiau jais reikia tinkamai pasirūpinti. Bažnyčiai priklausančios žemės visame pasaulyje naudojamos katalikiškoms mokykloms, ligoninėms, įstaigoms, bažnyčioms ir pan. Todėl iš žemių negaunama pajamų, nors pastatus išlaikyti brangu.

Metinis Vatikano Miesto biudžetas yra naudojamas darbuotojų algoms ir meno kūrinių Vatikane priežiūrai bei restauravimui. Pinigai taip pat naudojami Šventojo Sosto veiklai finansuoti ir visame pasaulyje teikti skubią pagalbą bei paramą vystymuisi.

Šventojo Sosto ir Vatikano biudžetai yra mažesni už daugelio valstybių. Visame pasaulyje Bažnyčia aukoja daug pinigų labdarai.
Bažnyčios išmintis

Apie ką kalbama Bažnyčios socialiniame mokyme?

Socialiniame Bažnyčios mokyme, nuosekliai išskleidžiančiame Evangelijos tiesą apie žmogaus asmens kilnumą ir jo visuomeninį matmenį, pateikiami pagrindai apmąstymams, formuluojami sprendimo kriterijai, veiklos nuostatos ir gairės. [KBKS 509]

Kodėl Katalikų Bažnyčia turi savo socialinį mokymą?

Kadangi visi žmonės, kaip Dievo vaikai, turi nepakartojamą orumą, Bažnyčios socialinis mokymas pasisako, kad socialinėje srityje būtų įgyvendinamas žmogaus orumas visiems žmonėms. Ji nesiima spręsti politikos ar ekonomikos klausimų. Tačiau kai politinėje ar ekonominėje srityje pažeidžiamas žmogaus orumas, Bažnyčia turi įsikišti.

„Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas“ (Vatikano II Susirinkimas, GS 1). Bažnyčios socialinis mokymas sukonkretina šią mintį ir į klausimus, kaip būti atsakingiems už gerovę ir visų žmonių teisingą elgseną, taip pat ir nekrikščionių, ir kokia turi būti teisinga žmonių bendrabūvio, politinių, ekonominių ir socialinių institucijų struktūra, atsako: Bažnyčia kovoja už teisingumą vadovaudamasi meile, orientuota į Kristaus meilę žmonėms. [Youcat 438]

Štai ką sako popiežiai

[Kodėl Bažnyčia neparduoda savo turtų?] Tai yra lengvas klausimas. Jie nėra Bažnyčios turtas, bet žmonijos turtas <...> Pavyzdžiui, jei rytoj pasakyčiau, kad Mikelandželo „Pieta“ bus parduota aukcione, tai nebūtų įmanoma, nes „Pieta“ nėra Bažnyčios nuosavybė. Ji yra bažnyčios viduje, bet priklauso žmonijai... [Tai tinka] visiems Bažnyčios turtams. [Popiežius Pranciškus, Interviu „Straatkrant“, 2015 m. lapkričio 6 d.]