Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.6 A është Vatikani një shtet i vërtetë?
next
Tjetra:2.8 Kush është Nunci?

2.7 A nuk duket jo e krishterë për Kishën të jetë aq e pasur?

Kisha sot

Pjesa më e madhe e "pasurisë" së Kishës nuk mund të shitet: pasi pasuria më e madhe është mesazhi i Ungjillit! Veprat e artit dhe dorëshkrimet e vjetra janë gjithashtu të pashitshme, por duhet të menaxhohen si duhet. Tokat në pronësi të Kishës në të gjithë botën përdoren për shkolla katolike, spitale, institucione, kisha etj. Kështu, toka nuk gjeneron të ardhura, megjithëse ndërtesat janë të kushtueshme për t’u mirëmbajtur.

Buxheti vjetor i Qytetit të Vatikanit përdoret për të paguar punonjësit dhe për mirëmbajtjen dhe restaurimin e veprave të artit në Vatikan. Të ardhurat shkojnë gjithashtu për të financuar aktivitetet e Selisë së Shenjtë dhe për të siguruar ndihmë emergjente dhe për të ndihmuar në zhvillimin në të gjithë botën.

Buxheti i Selisë së Shenjtë dhe ai i Vatikanit është më i vogël se buxheti i shumë shteteve. Në mbarë botën Kisha dhuron shumë para për bamirësi.
Urtësia e Kishës

Çfarë përmban doktrina shoqërore e Kishës?

Doktrina shoqërore e Kishës, e cila është zhvillimi organik i të vërtetave ungjillore mbi dinjitetin e personit njerëzor dhe mbi përmasën e vet shoqërore, përmban parime reflektimi, formulon kritere gjykimi, paraqet norma dhe orientime për të vepruar. [KKKP 509]

Why does the Catholic Church have her own social teaching?

Because all men, as children of God, possess a unique dignity, the Church with her social teaching is committed to defending and promoting this human dignity for all men in the social sphere. She is not trying to preempt the legitimate freedom of politics or of the economy. When human dignity is violated in politics or economic practices, however, the Church must intervene.

“The joy and hope, the grief and anguish of the men of our time, especially of those who are poor or afflicted in any way, are the joy and hope, the grief and anguish of the followers of Christ as well” (second Vatican Council, GS). In her social teaching, the Church makes this statement specific. And she asks: How can we take responsibility for the well-being and the just treatment of all, even of non-Christians? What is a just organization of human society, of political, economic, and social institutions supposed to look like? In her commitment to justice, the Church is guided by a love that emulates Christ’s love for mankind. [Youcat 438]

Ja çfarë thonë Papët

[Pse Kisha nuk e shet pasurinë e saj?] Kjo është një pyetje e lehtë. Ato nuk janë thesaret e Kishës, [por] thesaret e njerëzimit ... Për shembull, nëse nesër them se Pieta e Mikelanxhelos do të dalë në ankand, nuk mund të bëhet, sepse nuk është pronë e Kishës. Është brenda një Kishe, por i përket njerëzimit ... [Kjo është e vërtetë] për të gjitha thesaret e Kishës. [Papa Françesku, Intervistë në Straatkrant, 6 nëntor 2015]