Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
geld

2.7 Czy to po chrześcijańsku, żeby Kościół był tak bogaty?

Kościół dzisiaj

Dużej części „bogactwa” Kościoła nie da się sprzedać: największym bogactwem jest przecież przesłanie Ewangelii! Także dzieła sztuki oraz stare manuskrypty są niezbywalne, lecz wymagają kosztownego zarządzania. Ziemie posiadane przez Kościół na całym świecie wykorzystywane są przez katolickie szkoły, szpitale, instytucje, kościoły itd. Przedsięwzięcia te nie generują zysków, a utrzymanie budynków bardzo dużo kosztuje.

Roczny budżet Watykanu wydawany jest na pensje dla pracowników oraz konserwację i renowację watykańskich zabytków sztuki. Pieniądze te przeznacza się także na pomoc w nagłych wypadkach, rozwój współpracy na całym świecie oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

> Czytaj więcej w książce

Roczny budżet Stolicy Apostolskiej i Watykanu jest mniejszy niż innych państw. Duże sumy oddaje się na działania charytatywne na całym świecie.

Z mądrości Kościoła

Co stanowi treść nauki społecznej Kościoła?

Nauka społeczna Kościoła, będąca organicznym rozwojem prawdy Ewangelii o godności osoby ludzkiej i jej wymiaru społecznego, proponuje zasady refleksji, formułuje kryteria sądu i podaje kierunki działania. [KKKK 509]

Dlaczego Kościół ma własną katolicką naukę społeczną?

Ponieważ wszyscy ludzie jako dzieci Boże posiadają jedyną w swoim rodzaju godność. Kościół w swojej nauce społecznej opowiada się za tym, żeby ta ludzka godność wszystkich ludzi urzeczywistniała się w przestrzeni społecznej. Nie chce narzucać polityce i gospodarce swojej woli. Tam jednak, gdzie polityka i gospodarka naruszają godność ludzką, Kościół musi zainterweniować. [2419-2420; 2422-2423] „Radości nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach ,szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa” (Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 1). W swojej nauce społecznej Kościół konkretyzuje to zdanie. I pyta: Jak możemy wziąć odpowiedzialność za pomyślność i słuszne postępowanie wszystkich, także niechrześcijan? Jak powinno wyglądać sprawiedliwe współżycie ludzi, sprawiedliwe instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne? W zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości Kościołem kieruje ta miłość, która jest wpatrzona w miłość Chrystusa do ludzi. [Youcat 438]