Alle Tweets
prev
Vorige:2.6 Is het Vaticaan een echte staat?
next
Volgende:2.8 Wat is een ‘nuntius’?

2.7 Is het wel christelijk dat de Kerk zo rijk is?

De Kerk anno nu

Veel van de ‘rijkdom’ van de Kerk is niet verkoopbaar: de grootste rijkdom is de boodschap van het Evangelie! Ook bijvoorbeeld de kunst en oude handschriften zijn bijvoorbeeld onverkoopbaar, maar moeten wel goed beheerd worden. De grond die de Kerk wereldwijd bezit wordt gebruikt voor katholieke scholen, ziekenhuizen en instellingen, kerken, etc. Zo levert de grond geen inkomsten op maar de gebouwen kosten wel veel geld om te onderhouden.

Het jaarlijkse budget van Vaticaanstad wordt gebruikt voor salarissen en het onderhouden en restaureren van kunst in het Vaticaan. Verder gaat er geld naar noodhulp en ontwikkelingshulp wereldwijd en naar de Heilige Stoel

Het jaarlijks budget van Vaticaan en H. Stoel is kleiner dan dat van andere staten. Wereldwijd geeft de Kerk veel geld uit aan liefdadigheid.