Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
geld

2.7 Is het wel christelijk dat de Kerk zo rijk is?

De Kerk anno nu

Veel van de ‘rijkdom’ van de Kerk is niet verkoopbaar: de grootste rijkdom is de boodschap van het Evangelie! Ook bijvoorbeeld de kunst en oude handschriften zijn bijvoorbeeld onverkoopbaar, maar moeten wel goed beheerd worden. De grond die de Kerk wereldwijd bezit wordt gebruikt voor katholieke scholen, ziekenhuizen en instellingen, kerken, etc. Zo levert de grond geen inkomsten op maar de gebouwen kosten wel veel geld om te onderhouden.

Het jaarlijkse budget van Vaticaanstad wordt gebruikt voor salarissen en het onderhouden en restaureren van kunst in het Vaticaan. Verder gaat er geld naar noodhulp en ontwikkelingshulp wereldwijd en naar de Heilige Stoel

> Lees meer in het boek

Het jaarlijks budget van Vaticaan en H. Stoel is kleiner dan dat van andere staten. Wereldwijd geeft de Kerk veel geld uit aan liefdadigheid.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de inhoud van de sociale leer van de Kerk?

De sociale leer van de Kerk, als een organische ontwikkeling van de waarheid van het evangelie met betrekking tot de waardigheid van de menselijke persoon en haar sociale dimensie, bevat grondbeginselen voor de bezinning, formuleert criteria voor de oordeelsvorming en geeft normen en richtlijnen voor het handelen. [CCKK 509]

Waarom heeft de Kerk een eigen, katholieke sociale leer?

Omdat alle mensen als kinderen van God een unieke waardigheid bezitten, zet de Kerk zich er met haar Sociale leer voor in dat deze menselijke waardigheid ook voor alle mensen wordt verwerkelijkt. Ze wil zich daarbij echter niet bevoogdend opstellen ten opzichte van de politiek of de economie. Overal waar in de politiek of de economie echter de menselijke waardigheid wordt gekwetst, moet de Kerk zich wel inmengen. 

‘De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen’ . In haar sociale leer maakt de Kerk die uitspraak concreet. Ze vraagt: Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn en de rechtvaardige behandeling van allen, ook van hen die geen Christenen zijn? Hoe moet een rechtvaardige vormgeving van het menselijke samenleven, van politieke, economische en sociale instellingen eruitzien? In haar inzet voor de gerechtigheid laat de Kerk zich leiden door een liefde die zich richt naar de liefde van Christus voor de mens.Omdat alle mensen als kinderen van God een unieke waardigheid bezitten, zet de Kerk zich er met haar Sociale leer voor in dat deze menselijke waardigheid ook voor alle mensen wordt verwerkelijkt. Ze wil zich daarbij echter niet bevoogdend opstellen ten opzichte van de politiek of de economie. Overal waar in de politiek of de economie echter de menselijke waardigheid wordt gekwetst, moet de Kerk zich wel inmengen. [Youcat 438]