DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:3.14 Ce fac în timpul adoraţiei?
next
Următorul:3.16 Ce sunt relicvele?

3.15 Cum este făcută apa sfinţită? Ce face binecuvântarea?

Tradiţii şi devoţiuni

Apa sfințită este apa care a fost binecuvântată de un episcop, preot sau diacon. O binecuvântare este o rugăciune în care cerem binecuvântarea și prezența lui Dumnezeu. Obiectele binecuvântate sunt consacrate lui Dumnezeu: sunt puse deoparte, ca să spunem așa, și sunt folosite doar pentru exprimarea credinței noastre.

Pe lângă sacramente, există și sacramentaliile. Acestea sunt adesea rugăciuni care sunt combinate cu o acțiune simbolică, cum ar fi semnul crucii sau stropirea cu apă. Apa sfințintă, binecuvântările și semnul crucii sunt toate exemple de sacramentalii.

 

Binecuvântarea unui preot sfinţeşte apa şi alte obiecte. Acestea sunt sacramentalii (nu sacramente).
Înțelepciunea Bisericii

Ce sunt sacramentaliile?

Sacramentaliile sunt semne sau acţiuni sacre prin care este conferită o binecuvântare.

Sacramentalii tipice sunt cenuşa pentru Miercurea cenuşii, spălarea picioarelor, apa sfinţită, binecuvântarea mesei, binecuvântarea alimentelor, diferite alte binecuvântari (a clopotelor, a orgii, a caselor, a vehiculelor, a mormintelor etc.), procesiunile, exorcismul sau depunerea voturilor religioase. [Youcat 272]

Ce este rugăciunea de binecuvântare?

Rugăciunea de binecuvântare este aceea care invocă asupra noastră Binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că de la el provine orice binecuvântare. Bunătatea sa, apropierea sa, milostivirea sa sunt o binecuvântare. „Domnul să te binecuvânteze” este cea mai scurtă rugăciune de binecuvântare.

Orice creştin trebuie să invoce Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra sa şi asupra altor persoane; părinţii pot face pe fruntea copiilor lor semnul crucii ca binecuvântare. În afară de asta, Preotul, în virtutea funcţiei sale, poate să împartă binecuvântarea în numele lui Isus şi prin mandatul Bisericii; rugăciunea sa de binecuvântare este eficace în mod deosebit prin hirotonirea sa preoţească şi prin puterea rugăciunii Bisericii întregi.  [Youcat 484]

Asta spune Papa

[Astăzi] are loc consacrarea noii dumneavoastre biserici parohiale ... Fie ca grija pe care o arătăm pentru clădirea fizică - stropirea cu apă sfințită, ungerea cu ulei, tămâierea ei - să fie un semn și o încurajare pentru intensificarea grijii noastre în apărarea și promovarea templului format din dumneavoastră, dragi credincioși. [Papa Benedict al XVI-lea, Omilie, 16 decembrie 2007]