Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
beeld van Jezus in de avondzon

3.15 Hoe ‘maak’ je wijwater? Wat doet een zegen?

Gebruiken en devoties

Wijwater is water dat door een bisschop, een priester of diaken is gezegend. Zegenen is een gebed om de zegen en nabijheid van God te vragen. Gezegende voorwerpen worden toegewijd aan God: ze worden als het ware apart gezet en alleen maar gebruikt voor de uitdrukking van ons geloof.

Naast de sacramenten zijn er sacramentaliën. Dit zijn vaak gebeden die samengaan met een teken, bijvoorbeeld een kruisteken of besprenkeling met water. Voorbeelden van sacramentaliën zijn wijwater, het kruisteken en zegeningen. 

> Lees meer in het boek

Een priester ‘maakt’ wijwater door gebed en zegen. Het is een sacramentale (geen Sacrament), net als andere zegeningen van mensen en dingen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn sacramentalia?

Sacramentalia zijn heilige tekenen of heilige handelingen door middel waarvan zegen wordt gegeven.

Typische sacramentalia zijn het wijwater, de wijding van een klok of orgel, zegening van een voertuig of huis, de Blasiuszegen, het askruis, de palmtak, de paaskaars en op Maria-ten-hemel-opneming de kruidenwijding. [Youcat 272]

Wat is een zegenbede?

Een zegenbede is een gebed dat de zegen van God over ons afsmeekt. Alle zegeningen gaan uitsluitend uit van God. Zijn goedheid, zijn nabijheid, zijn erbarmen, dat is zegen. ‘De Heer zegene u’, is de kortste zegenwens.

Elke christen moet de zegen van God afroepen over zichzelf en anderen. Ouders kunnen hun kind het kruisteken op het voorhoofd tekenen. Mensen die van elkaar houden, kunnen elkaar zegenen. Bovendien zegent de priester vanuit zijn ambt uitdrukkelijk in de naam van Jezus en in opdracht van de Kerk. Zijn zegenbede wordt op bijzondere wijze werkzaam door de priesterwijding en de kracht van het gebed van de hele Kerk. [Youcat 484]