Alle Vragen
prev
Vorige:3.14 Hoe maak ik de tijd vol bij de aanbidding?
next
Volgende:3.16 Wat zijn relieken?

3.15 Hoe ‘maak’ je wijwater? Wat doet een zegen?

Gebruiken en devoties

Wijwater is water dat door een bisschop, een priester of diaken is gezegend. Zegenen is een gebed om de zegen en nabijheid van God te vragen. Gezegende voorwerpen worden toegewijd aan God: ze worden als het ware apart gezet en alleen maar gebruikt voor de uitdrukking van ons geloof.

Naast de sacramenten zijn er sacramentaliën. Dit zijn vaak gebeden die samengaan met een teken, bijvoorbeeld een kruisteken of besprenkeling met water. Voorbeelden van sacramentaliën zijn wijwater, het kruisteken en zegeningen. 

Een priester ‘maakt’ wijwater door gebed en zegen. Het is een sacramentale (geen Sacrament), net als andere zegeningen van mensen en dingen.