All Questions
prev
Anterior:3.49 Poate primi oricine Împărtăşania?
next
Următorul:3.51 Ce sunt Bisericile Orientale? Ce anume reprezintă „riturile”?

3.50 De ce suntem trimişi la sfârşitul Liturghiei?

Euharistia

La sfârșitul Liturghiei, preotul spune „Mergeți în pace”. Această frază finală rezumă întreaga noastră viață de creștini.

Liturghia are o valoare mică dacă ulterior nu vom ieși în lume în pacea lui Cristos, oferind ajutor celor care au nevoie de ea și vestind Evanghelia întregii creații. Fiecare creștin are datoria de a ajuta oamenii săraci, triști, flămânzi, nefericiți, singuri, vulnerabili sau asupriți. Aplicația #TwGOD te poate ajuta să urmărești textele Sfintei Liturghii în mai multe limbi.

 

„Mergeţi în pace” înseamnă să-l urmăm pe Cristos şi să-l proclamăm întregii lumii. Trebuie să devenim pentru ceilalţi imaginea sa.
Înțelepciunea Bisericii

De ce spunem „Amin” pentru a mărturisi credinţa noastră?

Spunem Amin - adică „da” - pentru mărturisirea credinţei noastre, pentru că Dumnezeu face din noi martori ai credinţei. Cine spune „Amin” consimte cu bucurie şi în mod liber la acţiunea lui Dumnezeu în creaţie şi în răscumpărare.

Cuvântul ebraic „Amin” derivă dintr-o rădăcină care înseamnă „a crede”, precum şi „tărie, încredere, fidelitate”. „Cine spune Amin îşi pune semnătura pe ceva” (sf. Augustin). Putem exprima acest „da” necondiţionat pentru că Isus s-a revelat fidel şi vrednic de încredere prin moartea şi învierea sa. El însuşi este „da”-ul uman spus tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, în acelaşi mod în care el este „da”-ul definitiv al lui Dumnezeu adresat nouă. [Youcat 165]

Cum se răspândeşte vestea cea bună?

Încă de la început, primii discipoli au avut dorinţa arzătoare de a-l vesti pe Isus Cristos, cu scopul de a-i conduce pe toţi la credinţa în el. Şi astăzi, din cunoaşterea iubitoare a lui Cristos se naşte dorinţa de a evangheliza şi de a catehiza, adică de a dezvălui în persoana sa întregul plan al lui Dumnezeu şi de a pune omenirea în comuniune cu el. [CCBC 80]

Asta spune Papa

„Ite Missa est” [Liturghia  s-a sfârșit, mergeți în pace] ... este plină de sens, căci se referă la o misiune. Liturghia nu s-a încheiat. Liturghia continuă mereu, continuă în fiecare dintre noi, în credința noastră și în viața noastră. Această credință și această viață în sine trebuie să devină o  misiune. Împreună formăm Biserica aici pe pământ și suntem cu toții într-o stare de misiune. Aceasta este viziunea care este transmisă de scurtele cuvintele ale concluziei liturgice a Liturghiei în rit latin: „Ite, Missa est”. [Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, Mesaj către muncitorii de la Castelul Gandolfo, 25 septembrie 1990]