All Questions
prev
Anterior:3.48 Este Isus cu adevărat prezent în Euharistie? Ce este consacrarea (prefacerea)?
next
Următorul:3.50 De ce suntem trimişi la sfârşitul Liturghiei?

3.49 Poate primi oricine Împărtăşania?

Euharistia

Cuvântul „comuniune” înseamnă literalmente a deveni una cu Isus. El a dorit ca Biserica, pe care el însuși a instituit-o, să fie foarte strâns legată de el. Diviziunile dintre creștini sunt foarte regretabile. Atâta timp cât nu formăm o singură Biserică, nu putem primi Euharistia împreună cu toți creștinii.

Toată lumea este binevenită să participe la sărbătorirea Euharistiei, dar înainte ca un catolic să primească Euharistia, acesta se întreabă în rugăciune dacă poate face acest lucru în bună conștiință. De exemplu, cineva care a săvârșit păcate grave va cere mai întâi iertare lui Isus. Poți primi sfânta Euharistie numai dacă trăiești în uniune cu Biserica Catolică. În aplicația #TwGOD vei găsi textele standard ale Liturghiei în multe limbi.

 

Deoarece creştinii sunt împărţiţi, numai catolicii pot primi sfânta Împărtăşanie la Liturghie, iar aceştia trebuie să fie în stare de har sfințitor.
Înțelepciunea Bisericii

Când se poate administra creştinilor sfânta Împărtăşanie?

Slujitorii catolici administrează în mod licit sfânta Împărtăşanie membrilor Bisericilor Orientale care nu sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică, atunci când aceştia o cer în mod spontan şi au dispoziţia cuvenită. Pentru membrii celorlalte comunităţi ecleziale, slujitorii catolici administrează în mod licit sfânta Împărtăşanie credincioşilor care, din motive grave, o cer în mod spontan, au dispoziţia cuvenită şi manifestă credinţa catolică în ceea ce priveşte sacramentul. [CCBC 293]

Cum trebuie să mă pregătesc pentru a primi sfânta Euharistie?

Cine doreşte să primească sfânta Euharistie trebuie să fie catolic; dacă este conştient că se află în stare de păcat de moarte, trebuie mai înainte să se spovedească; şi înainte de a se apropia de altar trebuie să se reconcilieze cu aproapele.

Până acum câţiva ani se respectau trei ore de post total înainte de a primi Euharistia şi acesta era modul cu care se voia pregătirea pentru întâlnirea cu Cristos în Împărtăşanie. Astăzi, Biserica cere cel puţin o oră de post; un alt semn este acela de a îmbrăca o haină demnă: de fapt, avem o întâlnire cu Stăpânul lumii. [Youcat 220]

Se poate administra Euharistia şi necatolicilor?

Sfânta Împărtăşanie este expresia unităţii trupului lui Cristos; aparţine Bisericii Catolice acela care este botezat, împărtăşeşte credinţa ei şi trăieşte în comuniune cu ea. Ar fi o contradicţie în termeni dacă Biserica ar invita la Împărtăşanie persoane care (încă) nu împărtăşesc credinţa şi viaţa Bisericii şi s-ar dăuna credibilităţii semnului Euharistiei.

Credincioşii ortodocşi pot cere să primească sfânta Împărtăşanie la o celebrare catolică, pentru că ei împărtăşesc credinţa euharistică a Bisericii Catolice, deşi comunitatea lor încă nu este în comuniune perfectă cu Biserica Catolică. În cazul membrilor altor confesiuni creştine, sfânta Împărtăşanie poate fi dată în cazuri individuale, adică atunci când există o urgenţă gravă şi este prezentă credinţa deplină în prezenţa euharistică. Celebrările euharistice şi ale cinei sacre ale creştinilor catolici şi evanghelici sunt scopul spre care tind toate eforturile ecumenice; dar nu este permis să se anticipeze acest scop înainte de a fi realizată unitatea trupului lui Cristos în unica credinţă şi în unica Biserică. Pe de altă parte, celebrările ecumenice, în care creştinii din diferite confesiuni se roagă împreună, sunt un lucru bun şi sunt recomandate şi de Biserica Catolică. [Youcat 222]

Asta spun Părinții Bisericii

Adu-ți aminte cât te-ai revoltat împotriva trădătorului, împotriva celor care l-au răstignit. Caută deci, ca nu cumva să te faci și tu vinovat de Trupul și Sângele lui Cristos. Iudeii au înjunghiat Trupul preasfânt, însă tu îl primiți într-un suflet murdar, după cei ai primit atâtea binefaceri. [Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, 82,5 (MG 58, 743)]