All Questions
prev
Ankstesnis:3.49 Ar bet kas gali priimti Komuniją?
next
Kitas:3.51 Kas yra Rytų katalikų Bažnyčios? Kas yra ritai?

3.50 Kodėl Šventųjų Mišių pabaigoje esame išsiunčiami?

Eucharistija

Šventųjų Mišių pabaigoje kunigas sako: „Eikite ramybėje“. Šis baigiamasis sakinys apibendrina visą mūsų, kaip krikščionių, gyvenimą .

Mišios mažai vertingos, jeigu po to mes iš tiesų neišeiname į pasaulį Kristaus ramybėje, teikdami pagalbą tiems, kuriems jos reikia , ir skelbdami Evangeliją visai kūrinijai . Kiekvieno krikščionio pareiga  yra padėti neturtingiems, liūdniems, alkaniems, nelaimingiems, vienišiems, pažeidžiamiems ar engiamiems žmonėms. #TwGOD programėlė  gali padėti tau sekti Šventųjų Mišių tekstus daugeliu kalbų.

„Eikite ramybėje“ reiškia, kad turime sekti Jėzumi ir skelbti Jį pasauliui. Turime būti Kristumi kitiems.
Bažnyčios išmintis

Kodėl sakome Amen išpažindami savo tikėjimą?

Mes sakome AmenTaip – išpažindami savo tikėjimą, nes Dievas mus padarė tikėjimo liudytojais. Kas sako Amen, su džiaugsmu ir laisva valia pripažįsta Dievo Sukūrimo ir Išganymo darbą.

Hebrajų kalbos žodis Amen priklauso prie žodžių, reiškiančių tikėjimą, taip pat tvirtumą, patikimumą ir ištikimybę. „Sakydamas Amen, pasirašai“ (šv. Augustinas). Šį Taip galime ištarti tik todėl, kad Jėzus mirtimi ir prisikėlimu įrodė savo ištikimybę ir mes galime besąlygiškai Juo pasitikėti. Jis ištarė žmogiškąjį taip visiems Dievo pažadams, ir Jis pats mums yra galutinis Dievo Taip. [Youcat 165]

Kaip sklinda Geroji Naujiena?

Nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelbti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. Ir šiandien meilės kupinas Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, t. y., jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrystę su juo. [KBKS 80]

Štai ką sako popiežiai

„Ite, missa est“ [Eikite, esate siunčiami] <...> yra kupinas prasmės, nes kalba apie siuntimą (misiją). Mišios nesibaigė. Mišios visada tęsiasi, jos tęsiasi kiekviename iš mūsų ─ mūsų tikėjime ir mūsų gyvenime. Šis tikėjimas ir šis gyvenimas patys turi tapti misija. Čia, žemėje, mes kartu formuojame Bažnyčią ir visi esame misijos būvyje. Tai yra vizija, kurią perteikia trumpi liturginės lotyniškų Šventųjų Mišių pabaigos žodžiai: „Ite, missa est“. [Popiežius Jonas Paulius II, Kreipimasis į darbininkus Castel Gandolfo, 1990 m. rugsėjo 25 d.]