All Questions
prev
Anterior:3.50 De ce suntem trimişi la sfârşitul Liturghiei?
next
Următorul:3.52 Care este diferența dintre catolicii latini și cei bizantini?

3.51 Ce sunt Bisericile Orientale? Ce anume reprezintă „riturile”?

Catolicii orientali

Există o singură Biserică Catolică, în cadrul căreia există diferite Biserici. Toți îl recunosc pe papa ca lider al lor. Cea mai importantă distincție a apărut ca urmare a împărțirii din Imperiul Roman. Aceasta a dus la formarea unei biserici occidentale având Roma ca centru: Biserica Romano-Catolică. În afară de aceasta, există diferite biserici catolice răsăritene.

Un „rit” reprezintă modul în care se celebrează liturghia. Acest rit poate fi diferit pentru fiecare Biserică și pot exista mai multe rituri chiar în cadrul aceleiași Biserici. Ceea ce este întotdeauna la fel este esența liturghiei, astfel centrul Euharistiei este întotdeauna prezența lui Isus însuși.

Cele mai răspândite două rituri sunt Ritul Roman sau Ritul Latin și Ritul Bizantin sau Ritul Greco-Catolic, ambele fiind traduse în multe limbi locale. Alte rituri importante sunt Ritul Copt (Egipt), Ritul Etiopian, Ritul Sirian-Occidental, Ritul Sirian-Oriental și Ritul Armean.

Atât catolicii orientali, cât şi catolicii latini fac parte din aceeaşi Biserică Catolică. Ritul este un mod de a celebra liturgia.
Înțelepciunea Bisericii

Pentru ce unicul mister al lui Cristos este celebrat de Biserică după tradiţii liturgice diferite?

Pentru că bogăţia inepuizabilă a misterului lui Cristos nu poate fi epuizată de o singură tradiţie liturgică. Pentru aceasta, încă de la începuturi, această bogăţie a găsit, în diferitele popoare şi culturi, expresii caracterizate de o minunată varietate şi complementaritate. [CCBC 247]

Care este criteriul care asigură unitatea în multitudinea de tradiţii?

Este fidelitatea faţă de tradiţia apostolică, adică acea comuniune în credinţa şi în sacramentele primite de la apostoli, comuniune care este semnificată şi garantată de succesiunea apostolică. Biserica este catolică, deci poate să integreze în unitatea sa toate bogăţiile adevărate ale culturilor. [CCBC 248]

Poate Biserica să modifice sau să reînnoiască liturgia?

Există părţi modificabile şi părţi nemodificabile ale Liturgiei. Nemodificabil este tot ceea ce este de origine divină, ca de exemplu cuvintele lui Isus cu ocazia ultimei cine. Alături de acestea există părţi modificabile, pe care Biserica uneori chiar trebuie să le modifice. Misterul lui Cristos trebuie să fie vestit, celebrat şi trăit în toate timpurile; pentru aceasta, liturgia trebuie să corespundă spiritului şi culturii tuturor popoarelor.

Isus a ajuns la tot omul, la mintea sa şi la intelectul său, la inima sa şi la voinţa sa; exact acesta este lucrul pe care el îl vrea şi în Liturgie. Pentru aceasta, ea are în Africa aspecte diferite de cele pe care le are în Europa, în casele pentru bătrâni are trăsături diferite decât în zilele mondiale ale tineretului şi în parohii diferite decât în conventuri. Dar trebuie să poată fi recunoscut mereu că e vorba de unica liturgie a unicei Biserici răspândite în toată lumea. [Youcat 192]