All Questions
prev
Poprzedni:3.49 Czy każdy może przystąpić do Komunii św.?
next
Następny:3.51 Co uważa się za Katolickie Kościoły wschodnie? Czym są „ryty”?

3.50 Dlaczego jesteśmy rozsyłani na końcu Mszy św.?

Eucharystia

Na koniec Mszy świętej kapłan mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. To wezwanie dotyczy istoty naszego życia chrześcijańskiego.

Eucharystia nie ma większego znaczenia, jeśli nie odpowiadamy na wezwanie do niesienia pomocy potrzebującym i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest pomoc biednym, smutnym, głodnym, nieszczęśliwym, samotnym, słabym i cierpiącym. W aplikacji #TwGOD znajdziesz teksty Mszy świętej w różnych językach.

 

Słowa „Idźcie w pokoju Chrystusa” oznaczają, że mamy naśladować Jezusa i głosić Go światu. Mamy być ciałem Chrystusa dla innych.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego mówimy „Amen” na końcu wyznania wiary?

Mówimy „Amen”, czyli „Tak” na końcu Wyznania wiary, ponieważ Bóg ustanawia nas świadkami wiary. Kto mówi „Amen”, w sposób radosny i wolny zgadza się na Boże działanie w dziele stworzenia i Odkupienia.

Hebrajskie słowo „Amen” pochodzi z rodziny wyrazów, która obejmuje zarówno „wiarę”, jak też „pewność”, „niezawodność” i „wierność”. „Kto mówi Amen, składa swój podpis” (św. Augustyn). Takie nieograniczone „Tak” możemy powiedzieć tylko dlatego, że Jezus w śmierci i Zmartwychwstaniu dowiódł nam, jak jest wierny i jak można na Nim polegać. On sam jest ludzkim „Tak” wobec wszystkich Bożych obietnic, jak również definitywnym „Tak” Boga w stosunku do nas. [Youcat 165]

W jaki sposób rozpowszechnia się Dobra Nowina?

Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić ludzi do wiary w Niego. Także dzisiaj, z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa, rodzi się pragnienie ewangelizacji i katechizacji, to jest nauczania o Chrystusie, odkrywania w Osobie Chrystusa całego odwiecznego zamysłu Bożego, doprowadzenia ludzkości do komunii z Jezusem. [KKKK 80]

To mówią Papieże

„Ite, Missa Est” [Idźcie, ofiara spełniona]... ma bogate znaczenie, bo odnosi się do misji. Msza się nie skończyła. Msza zawsze trwa, trwa w każdym z nas, w naszej wierze i naszym życiu. Ta wiara i to życie muszą same stać się misją. Razem tworzymy Kościół na Ziemi i wszyscy mamy misję. To właśnie wizja zawarta w tych krótkich słowach po Łacinie na zakończenie liturgii: „Ite, Missa est”. [Papież Jan Paweł II, 25 września 1990r. w Castel Gandolfo]