All Questions
prev
Anterior:3.47 Cine alege lecturile? Am voie să dorm în timpul omiliei?
next
Următorul:3.49 Poate primi oricine Împărtăşania?

3.48 Este Isus cu adevărat prezent în Euharistie? Ce este consacrarea (prefacerea)?

Euharistia

În timpul Liturghiei, pâinea (ostia) și vinul sunt aduse pe altar. Preotul rostește aceleași cuvinte pe care le-a rostit Isus la Cina cea de Taină când a instituit Euharistia. Acest moment al celebrării euharistice se numește „consacrare (prefacere)”.

În acest moment, pâinea și vinul se schimbă în Trupul și Sângele lui Isus. Acest lucru nu este doar simbolic, ci transformarea se întâmplă cu adevărat. Dacă privești ostia cu ochii credinței, poți recunoaște Trupul și Sângele lui Isus în ceea ce inițial par a fi pâine și vin. În aplicația #TwGOD vei găsi cuvintele de consacrare și celelalte texte standard ale Liturghiei în mai multe limbi.

Prin cuvintele de consacrare, pâinea și vinul se transformă în Trupul și Sângele lui Cristos, care este astfel cu adevărat prezent.
Înțelepciunea Bisericii

În ce sens Euharistia este memorialul jertfei lui Cristos?

Euharistia este memorial în sensul că face prezentă şi actuală jertfa pe care Cristos a oferit-o Tatălui pe cruce, în favoarea omenirii, o dată pentru totdeauna. Caracterul de jertfă al Euharistiei se manifestă în înseşi cuvintele consacrării: „Acesta este trupul meu dăruit pentru voi” şi „Acest potir este noua alianţă în sângele meu vărsat pentru voi” (Lc 22,19-20). Jertfa crucii şi jertfa Euharistiei sunt o unică jertfă. Sunt identici victima şi cel care oferă, este diferit doar modul de a se oferi: în mod sângeros pe cruce, în mod nesângeros în Euharistie. [CCBC 280]

Cum este prezent Isus în Euharistie?

Isus Cristos este prezent în Euharistie în mod unic şi incomparabil. De fapt, este prezent în mod adevărat, real, substanţial: cu trupul şi sângele său, cu sufletul şi dumnezeirea sa. Deci este prezent în ea în mod sacramental, adică sub speciile euharistice ale pâinii şi vinului, Cristos în întregime: Dumnezeu şi om. [CCBC 282]

Ce înseamnă transsubstanţiere?

Transsubstanţiere înseamnă schimbarea întregii substanţe a pâinii în substanţa trupului lui Cristos şi a întregii substanţe a vinului în substanţa sângelui. Această schimbare se realizează în rugăciunea euharistică, prin eficacitatea cuvântului lui Cristos şi a acţiunii Duhului Sfânt. Totuşi, caracteristicile sensibile ale pâinii şi vinului, adică „speciile euharistice”, rămân nealterate. [CCBC 283]

În ce mod este prezent Cristos când se celebrează Euharistia?

Cristos este prezent în Sacramentul Euharistiei în mod misterios, dar real. De fiecare dată când. Biserica împlineşte porunca lui Isus „faceţi aceasta în amintirea mea” (1Cor 11,24), frângând pâinea şi vărsând potirul, are loc şi astăzi ceea ce a avut loc atunci: Cristos se oferă cu adevărat pentru noi, iar noi participăm realmente la el. Jertfa lui Cristos pe cruce, unică şi definitivă, se reînnoieşte pe altar şi împlineşte opera răscumpărării noastre. [Youcat 216]

Asta spun Părinții Bisericii

Ar trebui să știi ce ai primit, ce vei primi și ce ar trebui să primești zilnic. Acea pâine pe care o vezi pe altar, consacrată de Cuvântul lui Dumnezeu este Trupul lui Cristos. Potirul, sau mai bine zis, ceea ce conține acest potir, consacrat de Cuvântul lui Dumnezeu, este Sângele lui Cristos. Prin aceste alimente obișnuite, Domnul a dorit să ne încredințeze Trupul său și Sângele pe care l-a vărsat pentru iertarea păcatelor. [Sf. Augustin, Predici, nr. 227 (ML 38, 1099)]

Prin împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Cristos ajungi unit într-un singur Trup și Sânge cu el. Astfel ajungem și purtători de Cristos în noi, pentru că Trupul și Sângele lui se împărtășesc mădularelor noastre. Astfel, după cuvintele fericitului Petru, devenim părtași ai firii dumnezeiești (2Pt 1,4). [Sf. Ciril din Ierusalim, Cateheze, 22,3 (MG 33, 1100)]