Nová média

Mladí lidé

První vydání knih „Tweetuj s Bohem“ mělo velký úspěch. Mladí lidé zapojení v tomto projektu chtěli předat své nadšení všem. Proto také navrhli rozšíření projektu na internet. Tým projektu #TwGOD se skládá zejména z nadšených mladých lidí. Technické aspekty zajišťují profesionálové, zatímco mladí lidé se starají o obsah, který konzultují, aby bylo zajištěno, že texty publikované na #TwGOD jsou v souladu s učením katolické církve.

Web

Webová stránka www.tweetingwithgod.com obsahuje také informace, které v původní knize nejsou. Webovou stránku je možné používat dvěma způsoby, podle toho, jestli chceš začít s online obsahem, nebo s knihou.

  • Pokud máš otázky o víře, můžeš najít krátké odpovědi na webové stránce s odkazy na více informací o daném tématu. Webovou stránku je možné také používat bez knihy.
  • Pokud se chceš zabývat nějakým tématem více do hloubky, můžeš navštívit příslušnou část knihy „Tweetuj s Bohem“.

Každý čtenář knihy může pomocí aplikace okamžitě získat více informací o tématu, o němž právě čte. Tyto informace jsou odvozeny z církevní tradice, z církevních otců, z textů napsaných papeži a z dalších zdrojů.

Aplikace

Aplikace má několik funkcí, které je možné používat bez knihy.

  • SCAN. Každá dvoustránka v knize poskytuje odpověď na určitou otázku. Příslušná webová stránka obsahuje doplňující informace k danému tématu. Obrázek vlevo nahoře na dvoustránce je doprovázen SCAN logem. Funkce SCAN v aplikaci umožňuje udělat fotku tohoto obrázku a poté tě okamžitě přesměruje na příslušnou webovou stránku.
  • Všechny tweety. Přímo z aplikace se můžeš podívat na 200 otázek, které jsou zodpovězené na webu #TwGOD. Také můžeš hledat konkrétní klíčová slova v názvech otázek nebo použít online vyhledávací nástroj.
  • Katolické modlitby. Aplikace obsahuje množství katolických modliteb v mnoha jazycích. To ti umožní spojit se v modlitbě, ať už jsi kdekoliv. Také je zde samostatná část, ke které by měl mít každý kněz v jakékoliv situaci přístup. I tyto modlitby jsou k dispozici v mnoha jazycích.
  • Mešní řád. Základní struktura mše svaté je stejná [>3.24] všude na světě. Liší se jen jazykem. Abychom ti pomohli účastnit se mše svaté v cizích zemích, aplikace obsahuje základní mešní texty (mešní řád) v mnoha jazycích. Pomocí tlačítka vlevo dole se můžeš vždy přepnout do svého jazyka, aby ses podívali, jak v něm zní konkrétní text. Toto je také velmi užitečný nástroj pro koncelebraci kněží v různých jazycích.
  • Tweet dne. Vždy, když spustíš aplikaci, uvidíš v ní nový výběr dvou tweetů. Takto ti chceme pomoct zamyslet se nad otázkami víry každý den.

Sociální sítě

#TwGOD je aktivní na různých sociálních sítích. Zaměřujeme se zejména na Instagram, Twitter, Snapchat a Facebook, s cílem zapojit se do dialogu o otázkách víry. Přitom se často odkazujeme na 200 otázek na webu i v knize. Pokud se objeví otázka, která v nich není zodpovězená, budeme hledat odpověď společně s tebou. #TwGOD má určený tým zaměřený na sociální sítě.