DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:2.9 Ano ang mga uri ng mga monghe, madre, at pari ang mayroon?
next
Next:2.11 Ano ang pinagmulan ng Simbahan? Paano nagsimula ang lahat?

2.10 Ano ang ibig sabihin ng mga kulay? Sino ang sino?

Ang Simbahan ngayon

Ipinapakita ng maraming kulay ng Simbahan na marami ang paraan kung paano  makapagsisilbi sa Diyos ang mga tao. Ang papa [>2.17] ay nagsusuot ng puting balabal, na tinatawag ding sutana.  Ang mga Kardinal – ang pinakamalapit na mga katuwang ng Papa – ay nagsusuot ng pulang sutana. 

Ang mga obispo ay nagsusuot ng itim na sutana na may lila na aporo at lila na sinturon. Ang mga pari [>3.41] ay nagsusuot ng simpleng itim na sutana. Sa pang-araw araw na buhay, ang lahat ng mga prelado at mga kleriko ay madalas na nagsusuot ng itim na terno na may kwelyo ng roman. Ang mga relihiyosong pari, kapatid na lalaki at babae ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang abito: bawat relihiyosong orden ay mayroong ibang kulay o kumbinasyon ng kulay.

Ang papa ay nagsusuot ng puti, mga kardinal pula, mga obispo lila, mga pari at diyakono itim. Ang mga relihiyoso ay nagsusuot ng mga abitong may kulay na mapagkakakilanlan.
The Wisdom of the Church

Ilang antas mayroon ang sakramento ng Banal na Orden?

Ang Sakramento ng Banal na Orden ay may tatlong antas: → Obispo (Episkopo), → Pari (Presbitero), → Diyakono (Diyakono). [Youcat 251]

This is what the Popes say

Sa pagkakaroon at ministeryo ng mga obispo, ng mga pari at ng mga diakono maaari nating makilala ang totoong mukha ng Simbahan: ito ang Hierarchical Holy Mother Church… hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng isang posisyon ng prestihiyo, isang marangal na singil. Ang Obispo ay hindi isang karangalan na ginagampanan. Ito ay isang serbisyo! Sa ganito nais ni Jesus.  [Pope Francis, General Audience, 5 Nov. 2014]