Všechny tweety
Předchozí:
Následující:
biretta, kalot en stola van een kardinaal

2.10 Jaký mají všechny ty barvy význam? Kdo je kdo?

Církev dnes

Spektrum barev v církvi naznačuje, že existuje množství cest, kterými mohou lidé sloužit Bohu. Papež nosí bílé roucho, známé také jako sutana či klerika. Kardinálové, nejbližší spolupracovníci papeže, jej nosí v červené barvě (případně černé s červeným lemováním).

Biskupové se poznají podle černé sutany s fialovým lemováním a fialovým pruhem kolem pasu, kněží pak podle jednoduché černé kleriky. V běžném životě nosí všichni kněží, biskupové či kardinálové často černou košili s kolárkem. Podle svého hábitu mohou být rozeznáváni i řeholníci: každý řeholní řád má totiž specifický řeholní oděv.

> Více se můžeš dočíst v knize

Papež chodí v bílém, kardinálové v červeném, biskupové ve fialovém, kněží a jáhni v černém. Řeholníci nosívají hábity pro ně typické barvy.

Moudrost církve

Kolik stupňů má svátost kněžství?

Svátost svěcení má tři stupně: biskupské svěcení (episkopát), kněžské svěcení (presbyterát) a jáhenské svěcení (diakonát). [Youcat 251]

Co k tomu říkají papežové

V přítomnosti a službě biskupů, kněží a jáhnů můžeme rozpoznat pravou tvář církve: hierarchickou svatou matku církev. Nejde o prestižní místo nebo čestné pověření. Biskupství není vyznamenáním, nýbrž službou. Ježíš to tak chtěl. (Papež František, katecheze při generální audienci, 5. listopadu 2014)