All Questions
prev
Ankstesnis:2.9 Kokių rūšių būna vienuoliai ir vienuolės?
next
Kitas:2.11 Kokios Bažnyčios ištakos? Kaip viskas prasidėjo?

2.10 Ką reiškia visos tos spalvos? Kas yra kas?

Bažnyčia šiandien

Įvairios spalvos Bažnyčioje rodo, kad yra daug būdų, kaip žmonės gali tarnauti Dievui. Popiežius  dėvi baltą rūbą, dar vadinamą sutana. Kardinolai − artimiausi popiežiaus bendradarbiai – dėvi raudonas sutanas.

Vyskupai dėvi juodas sutanas su purpuriniais apvadais bei purpurines juostas. Kunigai dėvi paprastas juodas sutanas. Kasdieniame gyvenime prelatai ir dvasininkai dažnai dėvi juodą kostiumą ir kunigišką apykaklę. Vienuolius tėvus, brolius ir seseris vienuoles galima atpažinti pagal jų abitą: kiekvienas vienuolinis ordinas turi kitą spalvą ar spalvų derinį.

Popiežius dėvi baltus, kardinolai raudonus, vyskupai purpurinius, kunigai ir diakonai juodus rūbus. Vienuoliai nešioja įvairių spalvų abitus.
Bažnyčios išmintis

Kokie yra Šventimų laipsniai?

Šventimai yra trijų laipsnių: vyskupas (episkopatas), kunigas (presbiteratas), diakonas (diakonatas). [Youcat 251]

Štai ką sako popiežiai

Iš vyskupų, kunigų ir diakonų buvimo bei tarnavimo galime atpažinti tikrą Bažnyčios veidą: tai šventoji Motina hierarchinė Bažnyčia <...> tai nėra prestižinis postas ar garbės pareigos. Vyskupystė nėra garbės titulas. Tai tarnystė! Taip norėjo Jėzus. [Popiežius Pranciškus, Bendrosios audiencijos katechezė, 2014 m. lapkričio 5 d.]