DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.9 Koľko rôznych mníchov, sestričiek a bratov poznáme?
next
Ďalej:2.11 Kam siahajú korene Cirkvi? Ako sa to celé začalo?

2.10 Čo znamenajú všetky tie farby? Kto je kto?

Cirkev dnes

Množstvo farieb Cirkvi je znázornením  množstva spôsobov, ktorými môžu ľudia slúžiť Bohu. Pápež nosí biele šaty, ktorým sa tiež hovorí sutana alebo reverenda. Kardináli – najbližší spolupracovníci pápeža – nosia červené sutany.

Biskupi nosia čierne sutany s fialovým lemovaním a pásom. Kňazi nosia jednoduchú čiernu sutanu. V bežnom živote nosia často všetci preláti a klerici čierny oblek s rímskou košeľou. Rehoľných kňazov, bratov a sestry možno spoznať podľa habitu: každá rehoľa má inú farbu alebo farebnú kombináciu.

Pápež nosí bielu, kardináli červenú, biskupi fialovú, kňazi a diakoni čiernu. Rehoľníci často nosia habity rozličných farieb.
Múdrosť Cirkvi

Koľko stupňov má sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť posvätného stavu má tri stupne: biskupský stav (episkopát), kňazský stav (presbyterát), diakonský stav (diakonát).[Youcat 251]

Toto hovoria pápeži

V prítomnosti a službe biskupov, kňazov a diakonov môžeme spoznať pravú tvár Cirkvi: vidíme hierarchickú svätú Matku Cirkev… nejde o to získať prestížne miesto, ku ktorému sa viaže úcta. Biskup nie je čestný titul. Je to služba! Tak to chcel Ježiš. [Pápež František, generálna audiencia 5. novembra 2014]