3.28 Ang Pasko ba ang pinakadakilang kapistahan o piyesta opisyal ng taon?

Great Church feasts

Kasunod ng Pasko ng Muling Pagkabuhay [>3.30] at Pentekostes [>3.34], ang Pasko ng Pagsilang ay isa sa mga pinakamahalagang kapistahan ng taon. Sa Pasko ay ipinagdiriwang natin na si Hesus, ang Diyos mismo, ay isinilang bilang isang tao upang siya ay maging malapit sa atin at ipakita sa atin ang daan patungo sa Diyos.

Upang matulungan tayong mapagtanto ang kadakilaan ng kaganapang ito, ang Pasko ay ipinagdiriwang sa loob ng walong-araw na panahon na tinatawag na Christmas Octave o Walong Araw ng Pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang.

Pagkatapos ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at Pentekostes, ang Pasko ng Pagsilang ang pinakadakilang araw ng kapistahan sa Simbahang Katoliko.
The Wisdom of the Church

What does the Gospel teach about the mysteries of the birth and infancy of Jesus?

At Christmas the glory of heaven is shown forth in the weakness of a baby; the circumcision of Jesus is a sign of his belonging to the Hebrew people and is a prefiguration of our Baptism; the Epiphany is the manifestation of the Messiah King of Israel to all the nations; at the presentation in the temple, Simeon and Anna symbolise all the anticipation of Israel awaiting its encounter with its Savior; the flight into Egypt and the massacre of the innocents proclaim that the entire life of Christ will be under the sign of persecution; the departure from Egypt recalls the exodus and presents Jesus as the new Moses and the true and definitive liberator. [CCCC 103]

This is what the Popes say

Sa mga tao sa lahat ng bahagi ng mundo na gumagalaw na may tapang patungo sa mga halaga ng demokrasya, kalayaan, respeto at pagtanggap sa isa't isa, at sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban, anuman ang kanilang kultura, ang masayang mensahe ng Pasko ay hinarap ngayon: "Peace on lupa sa mga kanino nakasalalay ang pabor ng Diyos "(cf. Lk 2:14). Ng sangkatauhan habang papalapit ito sa bagong sanlibong taon, Ikaw, Panginoong Jesus, na ipinanganak para sa amin sa Bettyle ay humiling ng paggalang sa bawat tao, lalo na sa maliit at mahina; humihiling ka para sa isang dulo ng lahat ng mga uri ng karahasan! ... Salamat, Batang Hesus, para sa iyong regalo! [Pope John Paul II, Urbi et Orbi Christmas 2000, n. 6]