3.27 Ano ang mga uri ng kapistahan ang mayroon sa buong taon?

Liturgy

Ang Taon ng Liturhiya [> 3.26] ay nagsisimula sa Adbiyento at ang Panahon ng Pasko [> 3.28]. Ang Kuwaresma [> 3.29] ay isang panahon ng pag-aayuno at paghahanda para sa mahalagang kapistahan na ipinagdiriwang natin sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang Pagkabuhay na muli ni Hesus [> 3.33]. Nagtatapos ang Paskwa pagkatapos ng Pag-akyat sa Langit, sa Pentekostes [> 3.34].

Sa 'Ordinaryong Panahon' (ang natitirang Taon ng Liturhiya) inaanyayahan tayong matutong mabuhay nang higit pa at katulad ng mga anak ng Diyos, pagkatapos nating ipagdiwang ang pangunahing mga araw ng kapistahan na nakatuon kay Hesus. Mayroon ding mga kapistahan na nagpupugay kay Maria [> 1.38], ang mga santo [> 4.15] at ang mga anghel [> 1.41]. Sa huling Linggo ng Taon ng Liturhiya, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari. Ang pamamahala ng Diyos ay hindi batay sa mga batas, ngunit sa pag-ibig [> 1.26].

Maraming mga kapistahan na ipinagdiriwang si Hesus, ang mga anghel, si Maria, at ang iba pang mga santo. Ang mga ito ay makatutulong sa atin upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay.
The Wisdom of the Church

Ano ang liturhikal na taon (kalendaryo ng Simbahan)?

Ang liturhikal na taon o kalendaryo ng Simbahan ay ang pagsasanib ng normal na takbo ng taon sa mga misteryo ng buhay ni Kristo - mula sa pagkakatawang-tao hanggang sa muling pagbabalik sa kaluwalhatian. Ang liturhikal na taon na nagsisimula sa Adbiento, na panahon ng pag-aantay sa Panginoon, ay may unang rurok sa pagdiriwang ng Pasko, at may ikalawang, mas mataas na rurok sa pagdiriwang ng nakapagliligtas na pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (Eastertide) ay nagtatapos sa Pentecostes, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa → Simbahan. Paulit-ulit na nakasingit ang mga pista ni Maria at ng mga santo sa liturhikal na taon, kung saan pinupuri ng Simbahan ang biyaya ng Diyos na nagdadala sa tao sa kaligtasan. [Youcat 186]

This is what the Popes say

Matapos ang Easter Season na natapos noong nakaraang Linggo sa Pentecost, ang Liturhiya ay bumalik sa "Ordinaryong Oras". Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay dapat na mas gaanong nakatuon: sa katunayan, na pumasok sa buhay na banal sa pamamagitan ng mga sakramento, tinawag tayo araw-araw na maging bukas sa aksyon ng banal na Grace, upang umunlad sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. [Pope Benedict, Angelus, 30 May 2010]