All Questions
prev
Predchádzajúce:3.27 Aké sviatky oslavujeme počas roka?
next
Ďalej:3.29 Prečo sa v Pôstnom období 40 dní postíme?

3.28 Sú Vianoce najväčšími sviatkami v roku?

Veľké cirkevné sviatky

 Po Veľkej noci a Turícach sú Vianoce najdôležitejším sviatkom roka. Na Vianoce oslavujeme skutočnosť, že Ježiš, sám Boh, sa narodil ako človek, aby nám mohol byť čo najbližšie a ukázal nám cestu k Bohu.

Aby sme si lepšie uvedomili veľkosť tejto udalosti, Vianoce sa oslavujú v priebehu ôsmich dní nazývanom oktáva.

Po Veľkej noci a Turícach sú Vianoce najväčším sviatkom Katolíckej cirkvi.
Múdrosť Cirkvi

Čo učí evanjelium o tajomstvách Ježišovho narodenia a detstva?

Na Vianoce sa nebeská sláva prejavuje v slabom dieťati. Ježišova obriezka je znakom jeho príslušnosti k židovskému národu a predobrazom nášho krstu. Zjavenie Pána (epifánia) je zjavením Kráľa-Mesiáša Izraela všetkým národom. Pri Ježišovom obetovaní v chráme celé očakávanie Izraela prichádza v Simeonovi a Anne na stretnutie so svojím Spasiteľom. Útek do Egypta a povraždenie neviniatok zvestujú, že celý Kristov život bude poznačený prenasledovaním. Jeho návrat z Egypta pripomína exodus (odchod z Egypta) a predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša: Ježiš je pravý a definitívny osloboditeľ. [KKKC 103]

Toto hovoria pápeži

Radostné posolstvo Vianoc je dnes určené národom vo všetkých častiach sveta, ktoré odvahou kráčajú v ústrety hodnotám demokracie, slobody, úcty a vzájomného prijatia, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle bez ohľadu na ich kultúru: "A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" (porov. Lk 2,14). Od ľudstva blížiaceho sa k novému miléniu, Pane Ježišu, zrodený pre nás v Betleheme, žiadaš úctu ku každému človeku, žiadaš, aby prestali všetky formy násilia! … Ďakujeme ti, narodený Ježišu, za tento dar! [Pápež Ján Pavol II., Urbi et orbi, Vianoce 2000, č. 6]