Alle Tweets
prev
Vorige:3.27 Wat voor feesten zijn er door het jaar?
next
Volgende:3.29 Waarom vasten we veertig dagen?

3.28 Is Kerstmis het grootste feest van het jaar?

Grote kerkelijke feesten

Na Pasen en Pinksteren is Kerstmis het grootste feest van het jaar. Met Kerstmis vieren we dat Jezus, God zelf, als mens geboren is om heel dicht bij ons te kunnen zijn en ons de weg naar God te wijzen.

Om de grootsheid daarvan goed tot ons te laten doordringen is het gedurende acht dagen Kerstmis: het kerstoctaaf.

> Lees meer in het boek

Na Pasen en Pinksteren is de geboorte van Jezus met Kerstmis het grootste feest: God zelf wordt mens! Op 6 januari vieren we ‘Driekoningen’.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat leert het evangelie over de mysteries van de geboorte en de kinderjaren van Jezus?

Met Kerstmis openbaart zich de heerlijkheid van de Hemel in de zwakheid van een kind; de besnijdenis van Jezus is teken van zijn toebehoren tot het joodse volk en voorafbeelding van ons Doopsel; de Epifanie is de openbaring van de Messiaskoning van Israël aan alle volkeren; bij zijn opdracht in de tempel komt in Simeon en Anna heel de verwachting van Israël tot een ontmoeting met zijn Redder; de vlucht naar Egypte en de moord op de onschuldige kinderen kondigen aan dat heel het leven van Christus in het teken van de vervolging zal staan; zijn terugkeer uit Egypte herinnert aan de Uittocht en stelt Jezus voor als de nieuwe Mozes: Hij is de ware en definitieve bevrijder. [CCKK 103]