All Questions
prev
Ankstesnis:3.27 Kokios yra liturginių metų šventės?
next
Kitas:3.29 Kodėl per gavėnią pasninkaujame 40 dienų?

3.28 Ar šv. Kalėdos yra didžiausia metų šventė?

Didžiosios Bažnyčios šventės

Po Velykų ir Sekminių šv. Kalėdos yra svarbiausia metų šventė. Per Kalėdas švenčiame tai, kad Jėzus, pats Dievas, gimė tam, kad galėtų būti labai arti mūsų ir parodytų mums kelią pas Dievą.

Kad suvoktume šio įvykio didybę, Kalėdos švenčiamos aštuonias dienas ir šis laikas vadinamas Kalėdų oktava.

Po šv. Velykų ir Sekminių, šv. Kalėdos yra didžiausia šventė Katalikų Bažnyčioje.
Bažnyčios išmintis

Ko apie Jėzaus gimimo ir vaikystės slėpinius mokoma Evangelijoje?

Per Kalėdas dangaus šlovė pasireiškia kūdikio silpnumu. Jėzaus apipjaustymas yra jo priklausomybės žydų tautai ženklas ir mūsų Krikšto pirmavaizdis. Epifanija yra Izraelio Karaliaus Mesijo apsireiškimas visoms tautoms. Per Jėzaus paaukojimą šventykloje Simeono ir Onos asmenyse savo Išganytoją pasitinka visas lūkesčiu gyvenantis Izraelis. Bėgimas į Egiptą ir nekaltųjų vaikelių išžudymas skelbia, kad visas Kristaus gyvenimas bus paženklintas persekiojimo. Jo grįžimas iš Egipto primena Išėjimą ir parodo Jėzų kaip naująjį Mozę: jis yra tikrasis ir galutinis išlaisvintojas. [KBKS 103]

Štai ką sako popiežiai

Visų pasaulio šalių žmonėms, drąsiai žengiantiems link demokratijos, laisvės, pagarbos ir abipusio priėmimo vertybių, ir visiems geros valios žmonėms, kad ir kokios jie būtų kultūros, šiandien skiriama džiaugsminga Kalėdų žinia: „Žemėje ramybė tiems, kuriems Dievas yra palankus“(plg. Lk 2, 14). Iš žmonijos, besiartinant naujajam tūkstantmečiui, Tu, Viešpatie Jėzau, gimęs dėl mūsų Betliejuje, prašai pagarbos kiekvienam asmeniui, ypač mažiesiems ir silpniesiems; Tu prašai nutraukti visų rūšių smurtą! <...> Ačiū, Kūdikėli Jėzau, už šią Tavo dovaną! [Popiežius Jonas Paulius II, Urbi et Orbi 2000 m. Kalėdos, 6]