All Questions
prev
Předchozí:3.27 Jaké druhy svátků slavíme během roku?
next
Následující:3.29 Proč se v postní době čtyřicet dnů postíme?

3.28 Jsou Vánoce největšími svátky roku?

Velké církevní svátky

Vánoce jsou po Velikonocích a letnicích největšími svátky roku. O Vánocích slavíme, že se Ježíš, sám Bůh, narodil jako člověk, aby nám byl blízký a ukázal nám cestu k Bohu.

Abychom mohli co nejlépe prožít nádheru této události, slavíme Vánoce po dobu osmi dnů zvaných vánoční oktáv.

Vánoce jsou po Velikonocích a letnicích největšími svátky katolické církve.
Moudrost církve

Co učí evangelium o tajemstvích Ježíšova narození a dětství?

O vánocích se nebeská sláva projevuje ve slabém dítěti; Ježíšova obřízka (Lk 2,21) je znamením jeho příslušnosti k hebrejskému lidu a předobrazem našeho křtu; zjevení Páně je představením Krále-Mesiáše Izraele všem národům; při obětování v chrámě přichází v Simeonovi a Anně celé očekávání Izraele vstříc svému Spasiteli; útěk do Egypta a zavraždění neviňátek (Mt 2,13n) ukazují, že celý Kristův život bude ve znamení pronásledování; jeho návrat z Egypta připomíná exodus a představuje Ježíše jako nového Mojžíše: pravého a definitivního osvoboditele. [KKKC 103]

Co k tomu říkají papežové

Radostné poselství Vánoc dnes promlouvá k lidem všech zemí světa, kteří s odvahou míří k hodnotám demokracie, svobody, respektu a vzájemného přijetí, a ke všem lidem dobré vůle bez ohledu na jejich kulturu: „Pokoj na zemi těm, v nichž má Bůh zalíbení.“ (srov. Lk 2,14). Od lidstva, blížícího se k novému miléniu, žádáš ty, Pane Ježíši, narozený pro nás v Betlémě, respekt ke všem lidem, zejména malým a slabým, a žádáš konec všech forem násilí! Díky ti, Dítě Ježíši, za tento tvůj dar! (Papež Jan Pavel II., vánoční poselství Urbi et Orbi, 25. prosince 2000)