All Questions
prev
Previous:4.22 Masama ba na nagpupumilit ako sa kalinisang-puri?
next
Next:4.24 Bakit tutol ang Simbahan sa "kasal ng magkaparehong kasarian"?

4.23 Kung nais ng Simbahan na protektahan ang buhay, bakit laban ito sa pamamahagi ng kondom sa Afrika?

Sekswalidad

Ang pangunahing suliranin sa mga kondom ay nakakabit siya na walang kabuluhan sa pagtatalik.  Ang mga kondom at iba pang mga pagpipigil sa pagbubuntis ay nagbibigay ng maling akala ng kaligtasan, at ang palagay na sa gayon ay maiiwasan natin ang natural na mga kahihinatnan ng ating sekswal na pag-uugali.  Gayundin, ang mga pamamaraang ito ay hindi laging matagumpay sa pag-iwas sa pagbubuntis o pagkalat ng mga sakit.  

Hindi ito naaayon sa totoong likas na katangian ng pagtatalik, na kung saan ay isang napaka-malapit na karanasan ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae [>4.20].  Kung ang pag-ibig na iyon ay naranasan sa isang malalim na paraan ng tao [>4.22], ang pagpipigil sa pagbubuntis [>4.25] ay hindi kailangan. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito hindi sumasaalang-alang ang Simbahan na ang pamamahagi ng mga kondom ay isang magandang bagay.  Gayunpaman, hindi nito tinatanggihan ang sinuman: sa buong mundo ang mga pasyente na naghihirap mula sa AIDS o iba pang mga sakit ay mapagmahal na inaalagaan sa mga Katolikong ospital.

 

Hindi malulutas ng mga kondom ang problema ng mga sakit na nailipat sa pagtatalik. Ang makakatulong ay ang ibang paraan upang maunawaan ang sekswalidad!

The Wisdom of the Church

What are immoral means of birth control?

Every action - for example, direct sterilization or contraception - is intrinsically immoral which (either in anticipation of the conjugal act, in its accomplishment or in the development of its natural consequences) proposes, as an end or as a means, to hinder procreation. [CCCC 498]

Bakit hindi pare-parehong mabuti ang lahat ng pamamaraan ng birth control (pagpigil sa pagbuo ng isang bata)?

Tinutukoy ng Simbahan bilang makatuwirang paraan ng birth control ang pinagbuting pamamaraan ng pagmonitor sa sarili at → Natural na Pagpaplano ng Pamilya o Natural Family Planning (NPP/NFP). Alinsunod ito sa dignidad ng lalaki at babae; iginagalang nito ang mga panloob na batas ng katawan ng babae; hinihiling nito ang pagmamalasakit at maingat na pakikitungo sa bawat isa at, samakatuwid, ay isang paaralan ng pag-ibig.

Binibigyang pansin ng Simbahan ang kaayusan ng kalikasan at nakikita rito ang isang malalim na kahulugan. Kaya mahalaga para sa kanya kung minamanipula ng mag-asawa ang kakayahan ng misis na magka-anak o kung ginagamit nila ang mga natural na pagpapalit ng mga araw na maaaring magka-anak. May dahilan kung bakit tinatawag itong → Natural na Pagpaplano ng Pamilya o Natural Family Planning: Ito ay maka-ekolohiya, holistic, parehong nagagamit ng mag-asawa at mabuti sa katawan. Bukod rito, kapag ginamit nang tama, ito ay itinuturing na mas mabisa kaysa sa pill (mas mataas na Pearl-Index). Sa kabilang banda, tinatanggihan ng Simbahan ang lahat ng artipisyal na paraan ng birth control - tinutukoy rito ang kemikal na paraan ("pills/tableta"), ang mekanikal na paraan (halimbawa, condom, contraceptive coil, atbp.) at ang pagpapa-opera (sterilasyon) - dahil minamanipula nitong pinapakialaman ang integral na pagkakaisa ng unyon ng mister at misis. Kahit ang ilang remedyo ay maaaring ilagay sa panganib ang kalusugan ng misis, maging sanhi ng isang napakagaang pagpapalaglag at permanenteng nakakaapekto sa buhay pag-ibig ng mag-asawa. [Youcat 421]

Ano ang sinasabi ng Simbahan tungkol sa paggamit ng condom sa paglaban sa AIDS?

Bukod sa katotohanang ang condom ay hindi nag-aalok ng ganap na ligtas na proteksyon laban sa impeksyon, tinatanggihan ng Simbahan ang kanilang paggamit bilang nag-iisang mekanikal na pamamaraan upang labanan ang epidemya ng HIV at, higit sa lahat, itinatakda ang isang bagong kultura ng pakikipagrelasyon ng tao at ang pagbabago sa panlipunang kamalayan.

Tanging ang isinasabuhay na katapatan at pagtalikod sa mga hindi gaanong mahalagang pakikipagtalik ang pangmatagalang nagpoprotekta laban sa impeksyon sa HIV at nagtuturo ng isang kabuuang pakikitungo sa pag-ibig. Nabibilang rito ang paggalang sa pantay na dignidad ng kababaihan at kalalakihan, ang pagmamalasakit sa kalusugan ng pamilya, ang responsableng pakikitungo sa mga sekswal na pagnanasa, pati na rin ang (pansamantalang) pagtalikod sa sekswal na unyon. Sa mga bansa sa Africa, lubhang nabawasan ang dami ng impeksyon sa pamamagitan ng pagsulong ng malawakang panlipunang kampanya ng naturang pag-uugali. Bilang karagdagan, ginagawa ng Simbahang Katolika ang lahat upang matulungan ang mga taong apektado ng AIDS. [Youcat 414]

This is what the Popes say

Ang mga responsableng kalalakihan ay maaaring maging mas malalim na kumbinsido sa katotohanan ... kung sumasalamin sila sa mga kahihinatnan ng mga pamamaraan at plano para sa artipisyal na pagpigil sa kapanganakan. Hayaan muna nilang isaalang-alang kung gaano kadali ang kursong ito ng pagkilos na maaaring magbukas ng malawak na paraan para sa pagtataksil sa pag-aasawa at isang pangkalahatang pagbaba ng mga pamantayang moral ... Ang isa pang epekto ay ang isang tao na nasanay sa paggamit ng mga pamamaraan ng pagpipigil sa pagbubuntis ay maaaring makalimutan ang paggalang dahil sa isang babae, at, hindi pinapansin ang kanyang pisikal at emosyonal na balanse, binawasan siya sa pagiging isang instrumento lamang para sa kasiyahan ng kanyang sariling mga hinahangad, hindi na isinasaalang-alang siya bilang kanyang kasosyo na dapat niyang palibutan ng pagmamalasakit at pagmamahal. [Pope Paul VI, Humanae Vitae, 17]