Alle Tweets
prev
Vorige:4.22 Is het slecht dat ik moeite heb met kuisheid?
next
Volgende:4.24 Waarom is de Kerk tegen het ‘homohuwelijk’?

4.23 De Kerk wil het leven beschermen en is toch tegen de verspreiding van condooms in Afrika?

Seksualiteit

Het grootse probleem met condooms is dat ze verbonden zijn met een banalisering van seks. Condooms en andere voorbehoedsmiddelen geven een vals idee van veiligheid, en het gevoel dat we zo in staat zijn om de natuurlijke gevolgen van ons seksuele gedrag tegen te gaan. Ook slagen deze middelen er niet altijd in om zwangerschap of de verspreiding van ziektes te voorkomen.

Dit past niet bij wat seks werkelijk is: een heel intieme beleving van de liefde tussen een man en een vrouw. Als die diep menselijk beleefd wordt, zijn voorbehoedsmiddelen helemaal niet nodig. Vanwege al deze redenen staat de Kerk afwijzend tegenover de verspreiding van condooms. Maar de Kerk wijst niemand af: overal op de wereld worden patiënten met aids en andere ziekten liefdevol verzorgd in katholieke ziekenhuizen.

Condooms lossen het HIV-probleem niet op, een andere houding ten opzichte van seksualiteit doet dit wel! Dat begint met onthouding en trouw.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke middelen van geboorteregeling zijn immoreel?

Intrinsiek immoreel is iedere handeling - zoals bijvoorbeeld de directe sterilisatie of het gebruik van anticonceptiemiddelen - die als doel of als middel, hetzij in het vooruitzicht op de huwelijksdaad, hetzij tijdens het verloop ervan, hetzij in de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen, zou beogen de voortplanting onmogelijk te maken. [CCKK 498]

Waarom zijn niet alle middelen om de conceptie te verhinderen even geschikt?

De kerk verwijst voor een bewuste regeling van de conceptie naar verfijnde methoden van zelfobservatie en natuurlijke familieplanning (sympto-thermaal). Die komen overeen met de waardigheid van man en vrouw. Ze respecteren de innerlijke wetten van het vrouwelijke lichaam, vragen om een tedere en bedachtzame omgang met elkaar en daarom een leerschool voor de liefde.

De kerk let zorgvuldig op de natuurlijke orde en ziet daarin een diepere betekenis. Daarom is het voor de kerk niet om het even of een paar de vruchtbaarheid van de vrouw manipuleert, of juist gebruik maakt van de natuurlijke afwisseling van vruchtbare en onvruchtbare dagen. Niet voor niets heet de natuurlijke gezinsplanning  natuurlijk te zijn: die is ecologisch, holistisch, gemeenschappelijk en gezond. Bovendien is zij bij correcte toepassing zelfs effectiever dan de pil (hogere Pearl-index). De kerk wijst daarentegen alle kunstmatige voorbehoedsmiddelen af – daarmee zijn bedoeld chemische middelen (‘de pil’), mechanische middelen (bijvoorbeeld condoom, spiraaltje enz.) en chirurgische middelen (sterilisatie) – aangezien die manipulatief in de holistische eenheid van man en vrouw ingrijpen. Die middelen kunnen zelfs de gezondheid van de vrouw in gevaar brengen, miskramen veroorzaken en het liefdesleven van het paar op termijn nadelig beïnvloeden. [Youcat 421]

Wat zegt de Kerk over het gebruik van condooms bij de aidsbestrijding?

Afgezien van het feit dat condooms geen absoluut zekere bescherming tegen infectie bieden, wijst de Kerk het gebruik van mechanische middelen ter bestrijding van hiv-epidemieën af en streeft ze vooral naar een nieuwe cultuur van menselijke relaties en een verandering van het maatschappelijke bewustzijn.

Alleen een geleefde trouw en het afzien van lichtvaardige seksuele contacten vormen een duurzame bescherming tegen aids en leren een holistische omgang met de liefde. Het respect voor de gelijke waardigheid van vrouwen en mannen, de zorg om de gezondheid van het gezin, de verantwoordelijke omgang met verlangens en ook het (tijdelijk) afzien van seksueel contact horen daarbij. In Afrikaanse landen waar door brede maatschappelijke campagnes een dergelijke gedragsverandering werd bevorderd, kon het besmettingscijfer duidelijk worden verlaagd. Bovendien doet de Katholieke Kerk alles wat ze kan om mensen te helpen die door aids zijn getroffen. [Youcat 414]