All Questions
prev
Předchozí:4.22 Je špatné, když mám problém s čistotou?
next
Následující:4.24 Proč je církev proti sňatkům lidí stejného pohlaví?

4.23 Jestliže chce církev skutečně chránit život, proč je proti rozdávání kondomů v Africe?

Sexualita

Hlavní problém kondomů je, že jsou spojeny s banalizováním sexu. Kondomy a další antikoncepční prostředky vzbuzují falešný pocit bezpečí a působí dojmem, že jsme schopni zabránit přirozeným důsledkům našeho sexuálního chování. Je důležité vědět, že tyto prostředky nejsou vždy v předcházení těhotenství a šíření nemocí účinné.

Především však protiřečí pravé podstatě sexu, který je velmi intimním projevem lásky mezi mužem a ženou. Pokud muž a žena prožívají svou vzájemnou lásku opravdu lidským způsobem, antikoncepce není potřeba. Právě z těchto důvodů církev nepovažuje distribuci kondomů za dobrou věc. Nikoho však neodmítá: v katolických nemocnicích po celém světě s láskou pečuje o pacienty nakažené AIDS a dalšími nemocemi.

Kondomy samy o sobě problém život ohrožujících sexuálních onemocnění neřeší. Co by pomohlo, je odlišné chápání sexuality!
Moudrost církve

Jaké prostředky regulování porodnosti jsou nemorální?

Vnitřně nemorální je každé jednání, například přímá sterilizace nebo antikoncepce, které před manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených následků má úmyslně za cíl nebo za prostředek zabránit početí. [KKKC 498]

Proč nejsou všechny prostředky bránící početí dítěte stejně dobré?

Pro případ regulace početí církev odkazuje na metody sebepozorování, a tedy přirozeného plánování rodičovství. Tyto metody respektují vnitřní zákonitosti ženského těla. Vyžadují ovšem vzájemné porozumění a něhu. Stávají se tak školou lásky.

Církev pečlivě dodržuje řád přírody a spatřuje v něm hluboký smysl. Nesouhlasí s manipulací plodnosti ženy, ale doporučuje využití přirozeného střídání plodných a neplodných dnů. Při správném používání je tato metoda spolehlivá. Naproti tomu církev odmítá veškeré umělé antikoncepční prostředky – tedy chemické, mechanické (například kondom, nitroděložní tělísko atd.) a chirurgické (sterilizace) – protože zasahují do spojení muže a ženy tím, že vylučují otevřenost k předávání života, tedy jeden z významů sexuálního styku. Antikoncepční prostředky mohou dokonce ohrožovat zdraví ženy, mohou mít za následek samovolné potraty a mohou také dlouhodobě omezit milostný život obou partnerů. [Youcat 421]

Co říká církev na používání kondomů v boji s AIDS?

Nehledě na skutečnost, že kondom neskýtá absolutně bezpečnou ochranu před infekcí, církev odmítá použití jednostranných mechanických prostředků k potlačování epidemií HIV a zdůrazňuje především potřebu vytvořit novou kulturu lidských vztahů a změnu společenského vědomí.

Pouze prožívaná věrnost a vyhýbání se lehkomyslným sexuálním kontaktům skutečně moudře chrání před AIDS a učí člověka odpovědně zacházet s láskou. Patří sem respekt před rovnou důstojností žen a mužů, péče o zdraví rodiny, zodpovědné zacházení s vlastní sexualitou a také (dočasná) zdrženlivost v sexuálním soužití. V zemích Afriky, kde se prostřednictvím společenských kampaní podporovalo takovéto chování, došlo k významnému snížení míry infekce. Katolická církev nadto podniká všechny možné kroky, aby pomohla lidem postiženým infekcí AIDS. [Youcat 414]

Co k tomu říkají papežové

Lidé správně smýšlející se budou moci ještě lépe přesvědčit o pravdivosti, obrátí-li svoji pozornost k následkům plynoucím z umělých metod kontroly porodnosti a z pohnutek pro jejich užívání. Ať především uváží, jak široká a snadná cesta by se tím otevřela manželské nevěře a všeobecnému úpadku mravnosti. Je třeba se obávat, že muži zvyklí na antikoncepční praktiky ztratí úctu k ženám. Přestanou se starat o jejich tělesnou a psychickou rovnováhu. Budou je považovat za pouhé nástroje pro uspokojení své smyslné žádostivosti a nikoli už za družky, se kterými mají jednat s uctivostí a láskou. (Papež Pavel VI., Humanae Vitae [Lidský život], encyklika o správném řádu sdělování lidského života, čl. 17, 25. července 1968)