All Questions
prev
Předchozí:4.50 Jak můžu pomoct šířit evangelium?
next
Následující:5.2 Všechno je nejisté: kde mohu najít pevné zázemí?

5.1 Je nějaká křesťanská cesta, jak jednat v krizi s nejasným výsledkem?

Žít svou víru v čase krize

Je snadné propadnout beznaději, když ihned nevidíme cestu z krize. Naštěstí nám naše víra říká, že máme vždy naději. Ježíš sám zas a znovu říká v Bibli: “Nebojte se” (Mt 14:27). Dokonce  v nejtemnějších situacích je s námi. A toto činí velký rozdíl!

V neutěšené situaci nějakého neštěstí můžeš učinit opravdový rozdíl, když šíříš poselství lásky a naděje místo zoufalství, které je všude kolem. Jestliže toto poselství pochází z Tvé (malé) víry v Boha,  tato láska a naděje jsou skutečné. Jako křesťané nikdy nesmíme zoufat, protože nejsme sami. Dokonce i když dojde k nejhoršímu, stále máme Ježíšův příslib, že budeme s ním po tomto nedokonalém životě na zemi. Jeho přítomnost a příslib Ti může pomoci najít sílu udělat to, co můžeš, při boji s negativními důsledky krize s pozorností zvláště ke starším a potřebným

V největší temnotě je Bůh přítomný se svou láskou: chce Ti dát sílu čelit krizi a dávat naději těm kolem Tebe.