DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.44 Puwede ba na ang mga Kristiyano ay magpatala sa hukbong sandatahan o magsimula ng mga digmaan?
next
Next:4.46 Makasalanan ba ang pagsusugal, bawal na gamot, alak, o labis na kayamanan?

4.45 Ang Katolikong katuruang panlipunan ba ay tungkol sa pag-aalaga ng mahirap?

Lipunan at pamayanan

Ang bawat tao ay nilikha ng Diyos at nararapat sa ating pangangalaga at pagmamahal.  Ang batayan para sa karamihan sa gawaing panlipunan ng Simbahan sa buong panahon ay ang natatangi na pansin ni Hesus sa mga mahirap, mahina, may sakit at malungkot na mga tao at iba pa na nangangailangan ng tulong.  

Tinatawag din tayo ni Hesus na pangalagaan ang ating kapwa [>3.50]. Ang alituntunin na ito ay ang pundasyon ng katuruang panlipunan ng Katoliko, na maaaring masubaybayan kay Hesus mismo.  Sa bawat edad, ang parehong mga alituntunin ng kawanggawa ay kailangang mailapat sa ibang paraan.  Paulit-ulit, kailangan ang pansin sa dangal ng tao at patas na pamamahagi ng kayamanan at trabaho ay kinailangan.

Ang kapatiran na pagmamahal ay nagiging tiyak sa pamamagitan ng katuruang panlipunan ng Simbahan. Ito ay itinatag sa karangalan ng tao, pagkakaisa, at sambayanan.

The Wisdom of the Church

What is the content of the social doctrine of the Church?

The social doctrine of the Church is an organic development of the truth of the Gospel about the dignity of the human person and his social dimension offering principles for reflection, criteria for judgment, and norms and guidelines for action. [CCCC 509]

Bakit may sariling doktrinang panlipunan ang Simbahang Katolika?

Dahil nagtataglay ang lahat ng tao ng kakaibang karangalan bilang mga anak ng Diyos, tinitiyak ng Simbahan, gamit ang doktrinang panlipunan nito, na ang dignidad ng tao sa larangan ng lipunan ay maisasakatuparan din para sa lahat ng tao. Hindi niya nais paboran ang pulitika o ang ekonomiya. Ngunit, kung ang karangalan ng tao ay pinipinsala sa pulitika at ekonomiya, kinakailangan nang manghimasok ng Simbahan.

 

"Ang kagalakan at pag-asa, lungkot at takot ng mga tao ngayon, lalung-lalo na ng mga mahihirap at nagdadalamhati sa anumang paraan, ay siya ring kagalakan at pag-asa, lungkot at takot ng mga alagad ni Kristo" (Ikalawang Konsilyo Vaticano, GS 1). Sa kanyang doktrinang panlipunan, ginagawang kongkreto ng Simbahan ang pangungusap na ito. At tinatanong niya: Paano natin aakuin ang responsibilidad para sa kapakanan ng lahat at makatarungang pakikitungo sa lahat, kabilang ang mga di-Kristiyano? Ano ang dapat na hitsura ng isang makatarungang pagkakalatag ng magkakasamang pamumuhay ng mga tao, ng pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunang mga institusyon? Sa kanyang katapatan sa katarungan, ang Simbahan ay ginagabayan ng isang pag-ibig na batay sa pag-ibig ni Kristo para sa mga tao. [Youcat 438]

This is what the Popes say

Ang Charity ay nasa gitna ng doktrina ng lipunan ng Simbahan. Ang bawat responsibilidad at bawat pangako na binabaybay ng doktrinang iyon ay nagmula sa kawanggawa na, ayon sa turo ni Jesus, ay ang pagbubuo ng buong Batas (cf. Mat 22: 36- 40). Nagbibigay ito ng totoong sangkap sa personal na ugnayan sa Diyos at sa kapwa; ito ang prinsipyo hindi lamang ng mga micro-relasyon (sa mga kaibigan, sa mga miyembro ng pamilya o sa loob ng maliliit na grupo) kundi pati na rin ng mga macro-relasyon (panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika). Para sa Simbahan, na itinuro ng Ebanghelyo, ang kawanggawa ay ang lahat. [Pope Benedict, Caritas in Veritate, n. 2]