All Questions
prev
Previous:5.2 Ang lahat ay walang kasiguraduhan: saan ako makakahanap ng matatag na batayan?
next
Next:5.4 May paraan ba upang harapin ang pagkabagot bilang isang Kristiyano?

5.3 Paano ako lalago sa pananampalataya ngayon na napipilitan akong manatili sa bahay?

Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya sa panahon ng krisis

Maaari magiging napaka-nakakabagabag kapag kailangan mong talikuran ang iyong pang-araw-araw na mga gawain at pilitin na manatili sa bahay sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka maaaring dumalo sa Misa [> 5.6], o sa katesismo, o mangumpisal [> 5.7]… Sa kabutihang palad, ang Diyos ay palaging mas mahigit, at makikilala mo siya kahit saan! Narito ang ilang mga konkretong ideya:

  1. Humingi ng tulong sa Diyos sa pagtanggap  sa mga bagay na hindi maiiwasan ng  may mabuting kalooban at magpasya na maaari itong maging isang oras upang makipag-ugnay sa Diyos at sa iba sa isang bago at mapaghamong paraan. Huwag matakot na magtanong
  2. Magbigay oras para sa pagdarasal [> 3.1] araw-araw. Ang Apendise 4 at 5 ng librong Tweeting with GOD [> bumili] at Manwal [> link] ay nagpapaliwanag kung paano manalangin gamit ang isang teksto sa Bibliya [> 3.8], at kung paano suriin ang iyong araw bago ka matulog. Sundin ang Misa o manalangin ng Rosaryo online.
  3. Basahin ang isang kabanata ng Bibliya araw-araw. Maaari kang magsimula sa Ebanghelyo ni Marcos, ang pinakamaikli sa lahat ng apat na Ebanghelyo [> 1.18]. O maaari mong basahin ang pang-araw-araw na mga teksto sa Bibliya sa Tweeting with GOD app [> link].
  4. Gumawa ng isang kawanggawa [> 4.45]: manalangin [> 3.1] para sa isang taong nangangailangan, tawagan ang isang malungkot na tao upang mangumusta, mag-ayos ng mga gamit sa pamimili para sa iyong kapwa, at maingat na pakitunguhan ang iyong mga kasama sa bahay.
  5. Magbasa ng isang kabanata sa aklat na Tweeting with GOD [> bumili] o app [> link] araw-araw. Kung maaari, pag-usapan ang iyong mga katanungan kasama ng iyong mga kasama sa bahay o kasama ng ilang mga kaibigan online.
Tanggapin ang bagong hamong ito nang may pananampalataya: manalangin, basahin ang Bibliya, mag kawanggawa, magtanong at maghanap ng mga sagot sa Tweeting with God.