All Questions
prev
Předchozí:5.2 Všechno je nejisté: kde mohu najít pevné zázemí?
next
Následující:5.4 Je nějaký způsob, jak se vypořádat s nudou jako křesťan?

5.3 Jak můžu růst ve víře teď, když jsem nucený zůstat doma?

Žít svou víru v čase krize

Může to být velmi zneklidňující, když musíš opustit své denní activity a zůstat po celý čas doma. Nemůžeš jít na mši [>5.6], navštěvovat katecheze nebo jít ke zpovědi [>5.7] … Naštěstí je Bůh vždy větší a můžeš ho potkat všude! Tady je několik konkrétních nápadů:

1.Požádej o Boží pomoc v přijetí nevyhnutelného s dobrou náladou a rozhodni se, že to může být čas spojit se s Bohem a ostatními novými a podnětnými způsoby. Neboj se klást otázky.

2.Udělej si čas na modlitbu každý den. Příloha 4 & 5 knihy Tweetuj s BOHEM and Manuál  vysvětlují, jak se modlit s textem Bible,a jak zreflektovat svůj den před spaním. Připoj se na mši nebo se modli růženec online.

3.Přečti si kapitolu z Bible každý den. Můžeš začít s Evangeliem sv. Marka, nejkratším ze všech čtyř Evangelií.Nebo si můžeš číst denní texty Bible v aplikaci Tweetuj s BOHEM.

4.Udělej skutek dobročinnosti: modli se za někoho potřebného, zavolej někomu osamělému, zajistit nákup pro souseda, chovej se pozorně ke svým spolubydlícím.  

5.Přečti si každý den kapitolu z knihy Tweetuj s BOHEM nebo z aplikace.Pokud je to možné, mluv o svých otázkách se svými spolubydlícími nebo online s kamarády. 

Přijmi tuto novou výzvu s dobrou vírou: modli se, čti Bibli, jednej dobročinně, pokládej otázky a nacházej odpovědi v Tweetuj s BOHEM.