3.8 Paano ako makapagdarasal gamit ang isang teksto mula sa Bibliya?

Forms of prayer

Naglalaman ang Bibliya ng Salita na nais sabihin ng Diyos sa iyo [> 1.10]. Ang pagdarasal kasama ang isang teksto mula sa Banal na Kasulatan ay isang bagay na nagiging madali sa pamamagitan ng madalas na pagsasanay. Hindi ka lamang lalago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal kasama ang mga teksto na magpapasaya sa iyo o na madali mong naiugnay, kundi pati na sa pamamagitan ng pagdarasal kasama ang mga teksto na maaaring para sa iyo ay mahirap maintindihan [> 1.20].


Ang madalas na paggamit ng mga teksto mula sa Bagong Tipan sa iyong mga panalangin ay isang magandang bagay, dahil nakatutulong ito sa iyo na lumago sa iyong relasyon kay Hesus. Subukang makapasok sa kwento, isipin kung ano ang nangyari, at kilalanin si Hesus sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga teksto.

Maglaan ng oras, basahin ang isang talata sa Bibliya, at hayaang makipag-usap sa iyo ang teksto. Pagkatapos sabihin kay Hesus ang anumang naisip.
The Wisdom of the Church

What are the sources of Christian prayer?

They are: the Word of God which gives us “the surpassing knowledge” of Christ (Philippians 3:8); the Liturgy of the Church that proclaims, makes present and communicates the mystery of salvation; the theological virtues; and everyday situations because in them we can encounter God. [CCCC 558]

Maaari bang matutong magdasal mula sa Biblia?

Ang → Biblia ay tulad ng isang bukal para sa panalangin. Ang pagdarasal gamit ang Salita ng Diyos ay nangangahulugang paggamit ng mga salita at pangyayari sa Biblia para sa sariling panalangin. "Ang hindi pagkilala sa Banal na Kasulatan ay nangangahulugang hindi pagkilala kay Kristo." (San Geronimo)

Ang Banal na Kasulatan, lalo na ang mga Salmo at ang → Bagong Tipan, ay isang mahalagang kayamanan; makikita roon ang pinakamagaganda at pinakamalalakas na panalangin ng Judio-Kristiyanong mundo. Ang bigkasin ang mga panalanging ito ay nabubuklod sa atin sa milyun-milyong nananalangin mula sa lahat ng oras at kultura, ngunit higit sa lahat kay Kristo mismo, na naroroon sa lahat ng mga panalanging ito. [Youcat 491]

This is what the Popes say

Ang pagdarasal ay dapat na kasabay ng pagbasa ng Sagradong Banal na Kasulatan ... Tulad ng sinabi ni Saint Augustine: "Ang iyong panalangin ay ang salitang sinabi mo sa Diyos. Kapag binasa mo ang Bibliya, nakikipag-usap sa iyo ang Diyos; kapag nanalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos ”. Si Origen, isa sa mahusay na guro ng ganitong paraan ng pagbabasa ng Bibliya, ay nagpapanatili na ang pag-unawa sa mga hinihingi ng Banal na Kasulatan, kahit na higit pa sa pag-aaral, pagiging malapit kay Cristo at panalangin. Nagbigay [siya] ng payo na ito: “Italaga ang iyong sarili sa leksyon ng banal na Kasulatan; ilapat mo ang iyong sarili dito ng may pagtitiyaga. Gawin ang iyong pagbabasa na may hangaring maniwala sa kalugud-lugod sa Diyos. [Pope Benedict XVI, Verbum Domini, n. 86]