All Questions
prev
Previous:2.2 Hội Thánh được điều hành như thế nào?
next
Next:2.4 Làm thế nào để trở thành Giáo hoàng?

2.3 Ai “ngự” trên ngai toà Phêrô, nghĩa là Toà Thánh?

HộiThánh ngày nay

Thánh Phêrô tông đồ là vị Giáo hoàng đầu tiên. Giáo hoàng đương nhiệm là người kế vị thánh Phêrô [>2.17], và do đó (nói một cách trang trọng) ngài “ngự” trên “ngai tòa” của thánh Phêrô . Tuy nhiên, trong thực tế, Tòa Thánh không phải một chỗ ngồi nhưng là trung tâm điều hành của Hội Thánh.

Tòa Thánh duy trì mối tương quan với các các giáo phận [>2.2] và với Giáo hội trên toàn thế giới. Thành quốc Vatican [>2.6] là một quốc gia rất nhỏ, có đại diện ngoại giao [>2.8] của Tòa Thánh ở các nước khác. Nhờ vào vị thế ngoại giao độc đáo của mình, Hội Thánh thường có vai trò tích cực, chẳng hạn như trong các cuộc đàm phán vì hòa bình. 

Toà Thánh là cơ quan hành chánh trung ương của Hội Thánh. Thông qua đó Đức Giáo Hoàng giữ liên lạc với các giám mục và với những người đứng đầu các quốc gia.
The Wisdom of the Church

Sứ mệnh của Giáo hoàng là gì?

Đức Thánh Cha, Giám mục của Rô-ma và người kế vị của thánh Phê-rô, là trường tồn, nguồn hiện hữu và nền tảng của Giáo hội duy nhất. Ngài là linh mục của Chúa, là đầu của hội đồng Giám mục    
Ðức Giáo hoàng, vừa là Giám mục Rôma vừa là vị kế nhiệm Thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng trường tồn và hữu hình cho sự hợp nhất của Hội thánh. Ngài là vị đại diện Ðức Kitô, đứng đầu Giám mục đoàn và là mục tử của toàn thể Hội thánh, ngài có quyền trọn vẹn, tối cao, trực tiếp và phổ quát trên Hội thánh. [TYGLHTCG 182]

Đức Thánh Cha có nhiệm vụ gì?

Là người kế vị thánh Phê-rô và là người đứng đầu tông đồ đoàn, Đức thánh cha là người bảo đảm cho sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài có quyền lực cao nhất trong sứ vụ mục tử và có uy quyền lớn nhất trong việc giảng dạy và quyết định những vấn đề liên quan đến giáo luật.

Chúa Giê-su ban cho thánh Phê-rô một vị trí ưu tiên đặc biệt nơi các thánh tông đồ. Việc này làm cho ngài trở thành đấng có uy thế cao nhất trong giáo hội sơ khai. Rô-ma – giáo hội địa phương mà thánh Phê-rô đã dẫn dắt, và là nơi ngài tử đạo – trở thành trung tâm điểm của giáo hội sơ khai. Các giáo đoàn phải quy thuận Rô-ma; điều này là mẫu mực cho niềm tin tông truyền, đích thực, trọn vẹn và không bị sai lạc. Cho đến ngày hôm nay các Giám mục Rô-ma giống như thánh Phê-rô, là mục tử tối cao của giáo hội, mà Đức Ki-tô chính là Đầu của giáo hội. Chỉ có ở trong chức năng này Đức thánh cha là vị “Đại diện Đức Ki-tô ở dưới thế”. Ngài trông coi việc rao truyền niềm tin với cương vị là đấng có uy quyền cao nhất trong sứ vụ mục tử và giảng dạy. Trong những trường hợp cần thiết ngài có thể rút lại những ủy nhiệm giảng dạy hoặc tước bỏ những chức vụ thánh khi các giáo sĩ có những sai lạc trong các vấn đề liên quan tới niềm tin và tới nguyên tắc đạo đức. Sự hiệp nhất trong những vấn đề về niềm tin và đạo đức, được đảm bảo bởi giáo quyền mà người đứng đầu là Đức thánh cha, là một phần của sức mạnh và sự khả tín của giáo hội Công Giáo. [Youcat 141]

This is what the Church Fathers say

Vì con đã chẳng theo một lãnh đạo nào ngoài Chúa Giêsu, nên cũng không liên hệ với bất kỳ ai, ngoại trừ với phúc lành của Cha, tức là với là ngai toà thánh Phêrô. Vì con biết chính trên tảng đá này mà Hội Thánh được xây nên! Đây mới là nơi có thể ăn thịt chiên hiến tế một cách xứng hợp. Đây là con tàu Nô-a và ai không ở trên đó sẽ bị huỷ hoại khi trận đại hồng thuỷ quét qua.[Thư Thánh Jerome (gửi GH Damasus) , số 15 (ML22,355)]