All Questions
prev
Poprzedni:2.2 Jak rządzony jest Kościół katolicki?
next
Następny:2.4 Jak się zostaje papieżem?

2.3 Czym jest Stolica Apostolska?

Kościół dzisiaj

Pierwszym papieżem był św. Piotr Apostoł. Współczesny papież to jego następca, dlatego zasiada on na „tronie piotrowym”. Nie chodzi tu jednak dosłownie o mebel do siedzenia – Stolica Apostolska jest bowiem centralną administracją Kościoła.

Stąd też utrzymuje się relacje z diecezjami i Kościołem na całym świecie. Niewielkie Państwo Watykańskie jest reprezentowane przez Stolicę Apostolską na arenie międzynarodowej. Ze względu na swoją wyjątkową pozycję dyplomatyczną Kościół może odgrywać ważną rolę (na przykład w rozmowach pokojowych).

 

Stolica Apostolska, siedziba papieża, stanowi centralną administrację Kościoła. Utrzymuje ona kontakt z diecezjami i państwami.
Z mądrości Kościoła

Jaka jest misja Papieża?

Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę. [KKKK 182]

Jakie zadanie ma papież?

Jako następca św. Piotra i głowa Kolegium Biskupów papież jest gwarantem jedności Kościoła. Posiada najwyższą władzę duszpasterską i najwyższy autorytet w sprawach dotyczących dyscypliny i nauczania wiary. Jezus obdarzył Piotra jedyną uprzywilejowaną pozycją wśród apostołów. Uczynił go najwyższym autorytetem pierwotnego Kościoła. Rzym, miejsce, gdzie znajdowała się wspólnota, której przewodził Piotr, a zarazem miejsce jego męczeństwa, stał się po jego śmierci centrum młodego Kościoła. Każda wspólnota pozostawała w jedności z Rzymem. To miernik słusznej, pełnej i niezmąconej błędem wiary apostolskiej. Aż po dzień dzisiejszy każdy biskup Rzymu, tak jak Piotr, jest najwyższym pasterzem Kościoła, którego Głową jest Chrystus. Tylko w takiej funkcji papież jest „zastępcą Chrystusa na ziemi”. Jako najwyższy autorytet w sprawach duszpasterskich i nauczania czuwa nad bezbłędnym przekazem wiary. W razie potrzeby może cofnąć pozwolenie nauczania lub w przypadku ciężkich wykroczeń w kwestiach wiary i obyczajów może pozbawić urzędu dostojników Kościoła. Jedność w sprawach wiary i obyczajów, której gwarantem jest urząd nauczycielski na czele z papieżem, stanowi swoisty „system odpornościowy” i siłę oddziaływania Kościoła katolickiego. [Youcat 141]