All Questions
prev
Ankstesnis:2.2 Kaip valdoma Bažnyčia?
next
Kitas:2.4 Kaip tampama popiežiumi?

2.3 Kas „sėdi“ šv. Petro kėdėje – Šventajame Soste?

Bažnyčia šiandien

Apaštalas Petras buvo pirmasis popiežius. Dabartinis popiežius yra jo įpėdinis ir todėl, vaizdžiai tariant, „sėdi“ šv. Petro „kėdėje“. Tačiau faktiškai Šventasis Sostas yra ne kėdė, o centrinė Bažnyčios valdžia.

Šventasis Sostas palaiko ryšius su vyskupijomis ir su Bažnyčia visame pasaulyje. Vatikano Miestas yra miniatiūrinė valstybė, kuriai Šventasis Sostas diplomatiškai atstovauja daugelyje valstybių. Dėl savo unikalios diplomatinės padėties Bažnyčia dažnai gali vaidinti teigiamą vaidmenį, pavyzdžiui, taikos derybose.

Šventasis Sostas yra Bažnyčios centrinis administracinis vienetas. Per jį popiežius susisiekia su vyskupais ir valstybių vadovais.
Bažnyčios išmintis

Kokia yra popiežiaus misija?

Popiežius, Romos vyskupas ir šventojo Petro įpėdinis, yra nuolatinis ir regimasis Bažnyčios vienybės pradas ir pamatas. Jis yra Kristaus vikaras, vyskupų kolegijos galva ir visos Bažnyčios ganytojas, dieviškuoju įsteigimu turintis joje pilnatvišką, aukščiausią, tiesioginę ir visuotinę valdžią. [KBKS 182]

Kokia popiežiaus misija?

Popiežius, apaštalo Petro įpėdinis ir Vyskupų kolegijos galva, yra Bažnyčios vienybės laidas. Jis turi didžiausią galią rūpintis žmonių sielomis ir yra aukščiausias autoritetas, kai sprendžiami mokymo ir drausmės klausimai.

Jėzus suteikė Petrui pirmą vietą tarp apaštalų. Tai apaštalą Petrą padarė aukščiausiu pirminės Bažnyčios autoritetu. Roma – Bažnyčios dalis, kuriai vadovavo Petras, ir kuri tapo jo kankinystės vieta, – po jo mirties tapo jaunos Bažnyčios dvasiniu orientyru. Kad išsilaikytų tikras, visas ir neiškraipytas apaštalų tikėjimas, kiekviena bendruomenė turėjo derintis su Roma. Iki šiol kiekvienas Romos vyskupas yra kaip Petras – visos Bažnyčios, kurios tikrasis Vadas yra Kristus, ganytojas. Tik šia prasme popiežius yra Kristaus vikaras žemėje. Kaip aukščiausias sielovados ir mokymo autoritetas, jis rūpinasi, kad būtų perduodamas neiškraipytas tikėjimas. Prireikus jis turi atimti įgaliojimus mokyti arba įšventintus asmenis už sunkius nusižengimus tikėjimui ir dorovei nušalinti nuo pareigų. Vienybė tikėjimo ir dorovės klausimais, laiduojama Bažnyčios Mokymo (Magisteriumo), kurio viršuje yra popiežius, daug lemia Katalikų Bažnyčios atsparumą ir plėtrą. [Youcat 141]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Kaip kad neseku jokiu vadu, išskyrus Kristų, taip nesu bendrystėje su niekuo, išskyrus Jūsų Šventenybę, tai yra, Petro Sostą. Nes tai, žinau, yra uola, ant kurios pastatyta Bažnyčia! Tai – namas, kuriame vieninteliame Velykų Avinėlis gali būti teisingai valgomas. Tai yra Nojaus arka ir pražus, kas nebus joje, prasidėjus potvyniui. [Šv. Jeronimas, Laiškai, Nr. 15 (ML 22, 355)]