Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.2 Si drejtohet kisha?
next
Tjetra:2.4 Si bëhet dikush Papë?

2.3 Kush “ulet” në Selinë e Shën Pjetrit, në Selinë e Shenjtë?

Kisha sot

Apostulli Pjetër ishte Papa i parë. Papa i tanishëm është pasardhësi i tij, dhe për këtë arsye ai "ulet" në "karrigen" e Shën Pjetrit (metaforikisht). Megjithatë, në praktikë Selia e Shenjtë nuk është një karrige, por është qendra administrative e Kishës.

Selia e Shenjtë mban marrëdhënie me dioqezat dhe me Kishën në të gjithë botën. Qyteti i Vatikanit është një shtet në miniaturë që përfaqësohet diplomatikisht nga Selia e Shenjtë në shumë shtete. Për shkak të pozitës së saj unike diplomatike, Kisha shpesh mund të luajë një rol pozitiv, për shembull në bisedimet e paqes.

Selia e Shenjtë është qendra administrative e Kishës. Nëpërmjet saj Papa mban kontaktet e veta me Ipeshkvinjtë dhe kryetarët e shteteve.
Urtësia e Kishës

Cili është misioni i Papës?

Papa, Ipeshkëv i Romës dhe pasardhës i Shën Pjetrit, është parimi i përhershëm e i dukshëm dhe themeli i njësisë së Kishës. Është vikari i Krishtit, kreu i kolegjiumit të Ipeshkvijve dhe bariu i mbarë Kishës, mbi të cilën ka, për caktim hyjnor, pushtetësi të plotë, supreme, të drejtpërdrejtë dhe universale. [KKKP 182]

What is the pope’s responsibility?

As successor of St. Peter and head of the college of bishops, the pope is the source and guarantor of the Church’s unity. He has the supreme pastoral authority and the final authority in doctrinal and disciplinary decisions.

Jesus gave Peter a unique position of preeminence among the apostles. This made him the supreme authority in the early Church. Rome -the local Church that Peter led and the place of his martyrdom- became after his death the internal reference point of the young Church. Every Christian community had to agree with Rome; that was the tandard for the true, complete, and unadulterated apostolic faith. To this day every bishop of Rome has been, like Peter, the supreme shepherd of the Church, whose real head is Christ. Only in this capacity is the pope “Christ’s Vicar on earth”. As the highest pastoral and doctrinal authority, he watches over the transmission of the true faith. If need be, he must revoke commissions to teach doctrine or relieve ordained ministers of their office in cases of serious failures in matters of faith and morals. Unity in matters of faith and morals, which is guaranteed by the Church’s Magisterium, or teaching authority, with the pope at the head, is one reason for the remarkable resilience and influence of the Catholic Church. [Youcat 141]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ndërsa nuk ndjek asnjë udhëheqës përveç Krishtit, as nuk komunikoj me askënd tjetër përveç bekimit tuaj, që do të thotë, me selinë e Pjetrit. Sepse, e di, se është shkëmbi mbi të cilin është ndërtuar Kisha! Kjo është shtëpia ku vetëm qengji i Pashkës mund të hahet me të drejtë. Kjo është arka e Noehit dhe ai që nuk gjendet në të do të humbasë kur të mbizotërojë përmbytja. [Shën Jeronimi, Letra, Nr. 15 (ML 22, 355)]