All Questions
prev
Předchozí:3.58 Má Ježíš 25. prosince narozeniny? Nemůžu slavit Vánoce bez něj? K čemu všechny ty svíčky?
next
Následující:3.60 Co znamená postit se? Jde jen o jídlo? Mám se postit tajně?

3.59 Jak mi může půst pomoci? Měl/a bych se také postit? A co charita? Mohu k modlitbě používat mobil?

Liturgický rok

V postní době býváme vyzýváni k tomu, abychom se zastavili a zamysleli se nad tím, jak žijeme, jak se chováme k druhým a jaký máme vztah k Bohu. Modlitba, dobročinnost a půst jsou nezbytnými prvky pro to, aby se postní doba stala užitečnou zkušeností. Všechny tři tyto prvky tě chtějí posunout dopředu ve vztahu k Bohu.

Používání mobilu ti může pomoci modlit se a zaměřit pozornost na Boha! Pomoci ti může aplikace DeoQuest. Věnuj modlitbě pravidelně čas tím, že si z ní uděláš zvyk, stejně jako z dobročinnosti a půstu. Pokud se tomu oddáš celým svým srdcem, najdeš cestu, jak prožít toto nadějeplné období.

Během postní doby jsi zván/a k odříkání, k tomu, aby sis udělal/a více času na modlitbu a na dobročinnost. Pokud ti modlitbu usnadňuje telefon, neváhej jej k tomuto účelu použít.