All Questions
prev
Předchozí:3.59 Jak mi může půst pomoci? Měl/a bych se také postit? A co charita? Mohu k modlitbě používat mobil?
next
Následující:3.61 Pokud Ježíš žije, proč se dívat na kříž? Které dny postní doby mohu vynechat? Proč právě tyto zastavení během křížové cesty?

3.60 Co znamená postit se? Jde jen o jídlo? Mám se postit tajně?

Liturgický rok

Inspirováni Ježíšovým příkladem se postíme během 40 dní postní doby. Půst znamená odepřít si něco, co máš rád/a a vyjádřit tím, že tvůj vztah s Bohem je důležitější než cokoli jiného. Udělat se to dá mnoha způsoby: můžeš se postit v jídle tak, že budeš jíst méně nebo se zřekneš sladkostí, případně se postit v čase tím, že navštívíš osamělého člověka. To, na čem skutečně záleží, je tvůj úmysl a postoj. Půst by měl být opravdovou obětí, ale jako vždy není třeba přehánět. Cílem není příliš si ztížit život, ale zaměřit se více na Boha.

Ačkoli půst nemusí být úplným tajemstvím, snaž se vyhnout chvástání se svými plány nebo úspěchy. Může být užitečné promluvit si se svým duchovním vůdcem o tom, jaký způsob půstu pro tebe bude nejlepší.

Postit se znamená, že nebudeš jíst nebo dělat něco, co máš rád/a, aby sis udělal/a prostor pro Boha. Postit se můžeš v čemkoli. Ježíš nám říká, že půst je něco mezi tebou a Bohem.