All Questions
prev
Předchozí:2.53 Jak se katolická církev vrátila do Dánska?
next
Následující:3.2 Je modlit se totéž jako mluvit k Bohu?

3.1 Proč bych se měl/a modlit a jak to mám dělat?

Osobní modlitba

Modlitba je rozhovor s Bohem (a nejen s ním). Když se modlíš, věnuješ tím čas jak poznávání Boha, tak i budování vtahu s ním. To je důležité pro každého křesťana. Ježíš často vyzýval své učedníky, aby se modlili (Lk 22,46) Lk 22,46: Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení!“ . Přesto modlit se často není jednoduché: jak můžeš začít a co můžeš říkat?

Nejdůležitější je uvědomit si, že Bůh je stále s tebou, dokonce i právě teď, když jsi online. Nic ti nebrání v tom, abys právě v tuto chvíli zavřel/a oči a pověděl/a Bohu, co máš na srdci. Požádej ho o pomoc, pověz mu, co ti přijde těžké, a děkuj mu za vše, co jsi dostal/a. Tohle je modlitba!

Bůh chce, aby ses modlil/a. Čeká na tebe! Tvůj vztah s Bohem ti přinese pravou & trvalou radost. Můžeš jej prosit & říkat mu všechno.
Moudrost církve

Co je to modlitba?

Modlitba je povznesení duše k Bohu. Když se člověk modlí, vstupuje do živého vztahu s Bohem.

Modlitba je velká brána víry. Ten, kdo se modlí, přestává žít jen ze sebe, pro sebe a z vlastních sil. Ví totiž, že existuje Bůh, s nímž může hovořit, a tak se mu víc a více svěřovat. Už nyní hledá kontakt s tím, se kterým se jednoho dne setká tváří v tvář. Proto k životu křesťana patří každodenní modlitba. Modlitbě se ale nedá naučit tak jako nějaké technice. Modlitba je totiž vždy darem, který člověk dostává právě tím, že se modlí.  [Youcat 469]

Co k tomu říkají papežové

Během naší běžné lidské práce nemůžeme ztrácet kontakt s Kristem. Potřebuje zvláštní chvíle vyhrazené výlučně pro modlitbu. Modlitba je nezastupitelná jak v osobním životě, tak v apoštolátu. Autentické křesťanské svědectví se neobejde bez posily modlitby. Modlitba je zdrojem inspirace, energie a odvahy postavit se tváří v tvář potížím a překážkám: je to zdroj vytrvalosti a schopnosti ujímat se iniciativy s obnovenou silou. (Papež Jan Pavel II., homilie v Gorzowě, 2. června 1997)