Aplikace TwGOD: Sleduj mši svatou kdekoliv

Když přicházíš ke katolickým obřadům poprvé, můžeš si lámat hlavu nad tím, o čem se mluví a jak se má správně odpovídat. Nebo jsi třeba v cizině a chceš jít do kostela, ale nerozumíš místnímu jazyku. Velká výhoda katolické mše– Eucharistie – je, že je úplně stejná na celém světě. Liturgická čtení se mění každý den, ale běžné části mše zůstávají neměnné. 

Aplikace Tweetuj s BOHEM obsahuje běžné modlitby a odpovědi ke mši svaté v mnoha jazycích. K účasti na mši bez ohledu na to, kde zrovna jsi, potřebuješ jen svůj telefon. Běžné texty jsou seřazeny pod sedmi ikonami: 

 

  • Úvodní obřady. Po znamení kříže se na chvíli zamyslíme, co jsme udělali správně a co špatně, požádáme o odpuštění hříchů a obrátíme se k Bohu.

 

  • Bohoslužba slova. Nyní se čtou úryvky z Bible. Najdeš je v aplikaci společně s odpověďmi lidu během mše.

 

  • Bohoslužba oběti. Obětujeme Bohu chléb a víno. Kněz se modlí prefaci, předmluvu k eucharistické modlitbě. V aplikaci najdeš tři nejčastější eucharistické modlitby.

 

  • Eucharistická modlitba I. 

 

  • Eucharistická modlitba II.

 

  • Eucharistická modlitba III.

 

  • Přijímání a závěrečné obřady. Po modlitbě Otče náš a dalších modlitbách přijímají katolíci Tělo Kristovo ve svatém přijímání. Liturgie je zakončena požehnáním, které udílí kněz.