All Questions
prev
Prethodna:1.1 Ne isključuje li veliki prasak vjeru u Boga?
next
Sljedeći:1.3 Evolucija ili stvaranje?

1.2 Sad ozbiljno, je li se sve to s Adamom i Evom zaista dogodilo?

Stvaranje ili slučajnost?

Priča o stvaranju Adama i Eve nije točan izvještaj. Međutim, mnogo nam govori o odnosu koji ljudi imaju s Bogom i jedni s drugima. Božje stvaranje je dobro zamišljeno: mi smo stvoreni u skladu s planom. Ostavio je svoje otiske prstiju u nama i po tome smo slični Njemu (Post 1,26) Post 1,26: I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!”.

Stoga, imamo jedinstveno mjesto u stvaranju, koje se brine za sve stvoreno. Bog nas je stvorio zato što nas voli. Budući da smo stvoreni na njegovu sliku i zavolio nas,svatko od nas ima skrivenu želju za Boga u srži našeg bića. To nam omogućuje ljubiti Boga i sva ljudska bića.                                                                                                

Pripovijest o Adamu i Evi nije znanstveno objašnjenje postanka čovječanstva, već nam govori o našemu ljudskom stanju.
Mudrost Crkve

Ima li čovjek posebno mjesto među stvorenjima?

Da. Čovjek je vrhunac stvaranja jer ga je Bog stvorio na svoju sliku (Post 1,27).

Stvaranje čovjeka bitno se razlikuje od stvaranja bilo kojeg drugog živog bića. Čovjek je osoba, to znači da se može svojom voljom i razumom opredijeliti za ljubav ili protiv ljubavi. [Youcat 56]

Što propisuje sedma zapovijed?

Ona poučava opću namjenu i raspodjelu te privatno vlasništvo dobara i poštivanje osoba, njihovih dobara i cjelovitosti stvorenja. Na ovoj zapovijedi Crkva temelji i svoj socijalni nauk koji podrazumijeva ispravno djelovanje u gospodarskim poslovima, u društvenomu i političkom životu, pravo i dužnost na ljudski rad, pravednost i solidarnost među narodima, ljubav prema siromasima. [KKKC 506]

Kako se trebamo odnositi prema stvorenoj stvarnosti?

Mi ispunjavamo Božju zapovijed u pogledu stvaranja kada se brinemo za zemlju, za njene biološke zakone, za raznolikost vrsta, za prirodne ljepote i za očuvanje resursa, kao za životni prostor i čuvamo ga, tako da i buduće generacije mogu živjeti dobro na zemlji.

U Knjizi postanka stoji: Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!(Post 1,28 ). Pod “vladanjem nad zemljom” ne podrazumijeva se apsolutno pravo samovoljna raspolaganja živom i neživom prirodom, životinjama i biljkama. Biti stvoren na sliku Božju znači da čovjek treba brinuti za Božja stvorenja kao pastir i čuvar. Jer, također stoji: “Gospodin, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt, da ga obrađuje i čuva” (Post 2,15). [Youcat 436]

Kako se trebamo odnositi prema životinjama?

Životinje su naša sustvorenja koja trebamo voljeti i njima se radovati, kao što se Bog raduje njihovu postojanju.

Sve su životinje Božja stvorenja koja osjećaju. Grijeh je mučiti ih, činiti da pate i bezrazložno ih ubijati. Ipak, ne smije se ljubav prema životinjama pretpostaviti ljubavi prema ljudima. [Youcat 437]

Zašto je važno ispovjediti „U početku stvori Bog nebo i zemlju“ (Post 1, 1)?

Jer je stvaranje temelj svih spasenjskih nauma Božjih, očituje Božju svemoguću i mudru ljubav, prvi je korak prema savezu jedinoga Boga s njegovim narodom, početak je povijesti spasenja koja dostiže vrhunac u Kristu, prvi je odgovor na čovjekova temeljna pitanja glede vlastita podrijetla i vlastite svrhe. [KKKC 51]

Čine li prirodne znanosti Stvoritelja suvišnim?

Ne. Rečenica „Bog je stvorio svijet“ nije zastarjela prirodoznanstvena tvrdnja. Radi se o teološkomu izričaju, dakle o izričaju o božanskom smislu (theos = Bog, logos = smisao) i podrijetlu stvari.

Izvještaj o stvaranju nije nikakav prirodoznanstveni model koji objašnjava početak svijeta. “Bog je stvorio svijet” teološki je izričaj u kojemu se radi o odnosu između Boga i svijeta. Bog je htio da svijet bude; on ga podupire i vodi potpunu ostvarenju. Biti stvoren jest trajna značajka stvorenja i temeljna istina o njima. [Youcat 41]

Tko je stvorio svijet?

Sam Bog, koji je s onu stranu vremena i prostora, stvorio je svijet ni iz čega i sve što jest pozvao u postojanje. Sve što jest o Bogu ovisi i samo zato što postoji jer Bog hoće da bude.

Stvaranje svijeta je na određeni način “zajedničko djelo” Trojstvenog Boga. Otac je Stvoritelj, Svemogući. Sin je smisao i srce svijeta: “Sve je po njemu i za njega stvoreno” (Kol 1,16). Tek kada upoznamo i razumijemo Krista, znamo zašto je svijet dobar: jer je usmjeren prema cilju: Božjoj istini, dobroti i ljepoti. Duh Sveti drži sve na okupu; on je onaj “koji oživljuje” (Iv 6,63). [Youcat 44]

Zašto Knjiga Postanka opisuje stvaranje kao “djelo u šest dana”?

U slikovitu prikazu radnog tjedna, koji je okrunjen danom počinka (Post 1,1- 2,3), pokazuje se kako su stvorena dobra, lijepa i mudro uređena.

Iz simbolizma stvaranja “u šest dana” mogu se zaključiti važne temeljne tvrdnje: 1. Nema ništa što nije od Stvoritelja pozvano u postojanje. 2. Sve što jest, na svoj je način dobro. 3. I ono što je postal zlo, ima dobru jezgru. 4. Stvorena bića i stvari upućeni su jedni na druge i jedni za druge. 5. Stvaranje u svojemu redu i skladu održava Božju dobrotu i ljepotu koja ih posve nadilazi. 6. Među stvorenjima postoji stupnjevitost: čovjek je iznad životinja, životinje iznad biljaka, biljke iznad nežive materije. 7. Sve je stvorenje usmjereno prema velikomu slavlju kada će Krist svijet privesti k sebi i Bog biti sve u svemu. [Youcat 46]

Zašto se Bog sedmoga dana odmarao?

Božji odmor od rada upućuje na dovršenje stvaranja, koje se nalazi s onu stranu ljudskih nastojanja.

Koliko god čovjek svojim radom bio suradnik Božji (usp. Post 2,15), ipak svojim trudom ne može spasiti svijet. Svrha je stvaranja “novo nebo i nova zemlja” (Iz 65,17), koji će nam biti darovani otkupljenjem. Tako je nedjeljni odmor, koji je predokus nebeskoga odmora, više od rada koji nas na njega pripravlja. [Youcat 47]

Zašto je Bog stvorio svijet?

“Svijet je stvoren na slavu Božju.” (Prvi vatikanski sabor)

Nema drugoga razloga stvaranja osim ljubavi. U njemu se pokazuju Božja čast i slava. Zato Boga slaviti ne znači pljeskati mu. Uostalom, čovjek nije promatrač djela stvaranja. Za njega “hvaliti” Boga znači svoje biće zahvalno uskladiti sa svim stvorenjem. [Youcat 48]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sveti Leon Veliki, propovijedi, br. 12: 1

Ako vjerno i mudro shvatimo početak našega stvaranja, otkrit ćemo da je čovjek stvoren na Božju sliku da bi mogao oponašati svog Stvoritelja. Naša rasa postiže svoje najviše prirodno dostojanstvo obličjem božanske dobrote koja se kao u ogledalu odražava u nama. I zasigurno na ovaj način Spasiteljeva nas milost svakodnevno obnavlja, sve dok se ono što je u prvom Adamu palo, ne uzdigne u drugom. [Sveti Leon Veliki, propovijedi, br. 12: 1 (ML 54, 168)].

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Opća audijencija 16. rujna 2015.

Simbolički jezik Biblije govori nam da je Bog, prije nego što ih je prognao iz rajskog vrta, napravio za muškarca i ženu odjeću od kože i obukao ih (usp. Post 3,21). Taj čin nježnosti znači da u bolnim posljedicama našeg grijeha, Bog ne želi da budemo goli i napušteni u svojoj sudbini kao grešnici [Papa Franjo, Opća audijencija 16. rujna 2015.].