All Questions
prev
Prethodna:1.20 Kako mogu znati što je u Bibliji prava istina, a što nije?
next
Sljedeći:1.22 Zašto se veliki potop dogodio u Noino vrijeme?

1.21 Nisu li te nevjerojatne biblijske priče zapravo bajke?

Čitanje Biblije

Neke su priče u Bibliji poetske naravi, poput prispodoba koje je Isus koristio da jasno objasni svoju poruku. Važnije od pitanja jesu li se dogodile točno onako je opisano, jest njihovo dublje značenje. To nisu bajke!

Biblija sadrži mnoštvo povijesnih podataka o ljudima, mjestima i događajima. Sve priče u Bibliji imaju ključnu poruku: Božja bezuvjetna ljubav prema nama.

Ne treba sve u Bibliji uzeti doslovno, ali postoji važna poruka o Božjoj ljubavi na svakoj stranici.
Mudrost Crkve

Kakvo je jedinstvo Staroga i Novoga zavjeta?

Pismo je jedno jer je jedna Božja riječ, jedan je spasenjski Božji naum, jedno je božansko nadahnuće obja Zavjeta. Stari zavjet pripravlja Novi, a Novi ispunjava Stari: međusobno se osvjetljuju. [KKKC 23]

Koje je značenje Starog zavjeta za kršćane?

U STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao vođa i odgojitelj ljudi. Knjige Staroga zavjeta također su riječ Božja i Sveto pismo. Bez Staroga zavjeta ne može se razumjeti Isusa.

 

U STAROME ZAVJETU započinje velika povijest poučavanja vjere koja u NOVOMU ZAVJETU doživljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku svijeta i ponovnomu Kristovu dolasku. Stari je zavjet puno više od obične predigre Novomu zavjetu. Zapovijedi i proroštva za narod Božji Staroga zavjeta, i obećanja koja su u njemu sadržana za sve ljude, nikada nisu opozvani. U knjigama Staroga zavjeta nalazi se nezamjenjivo blago molitve i mudrosti, posebno Psalmi koji pripadaju svakodnevnoj molitvi Crkve. [Youcat 17]

 

Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

U NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blago Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu Otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena.

 

Isus je sve što nam je Bog želio reći. Čitav STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Božjega. Sva Božja obećanja u Isusu nalaze svoje ispunjenje. Biti kršćanin znači biti sve dublje povezan s Kristovim životom. Za to se evanđelje mora čitati i živjeti. Madeleine Delbrêl kaže: “Svojom riječju Bog nam kaže tko je on i što od nas hoće; to nam kaže konačno i kaže nam za svaki dan. Dok držimo svoje evanđelje u rukama, moramo se sjetiti da u njemu stanuje Riječ koja u nama želi postati tijelom, želi nas zahvatiti da bi mogla započeti svoj život iznova, na novomu mjestu, u novomu vremenu, u novoj ljudskoj sredini.” [Youcat 18]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Klement Rimski, Poslanica Korinćanima

Proučavali ste Sveto pismo, koje je istinito i nadahnuto Duhom Svetim. Znajte da u njemu nije zapisano ništa protivno pravdi ili istini. [Sv. Klement Rimski, Poslanica Korinćanima, 45. poglavlje (MG 1, 300)]