All Questions
prev
Prethodna:1.19 Trebam li slijediti sva pravila iz Biblije?
next
Sljedeći:1.21 Nisu li te nevjerojatne biblijske priče zapravo bajke?

1.20 Kako mogu znati što je u Bibliji prava istina, a što nije?

Čitanje Biblije

Isus je dao Duha Svetoga kao pomagača svojim apostolima, kako bi oni mogli razumjeti i naviještati Evanđelje. Duh Sveti još uvijek pomaže Crkvi da Bibliju objasni ispravno.

Na primjer, postoje mnogi komentari o Bibliji, koji su napisali sveci, pape i crkveni koncili. Njihovi tekstovi mogu pomoći da razumijemo Bibliju. Na taj način možemo vidjeti koje dijelove treba shvatiti doslovno, a koji su dijelovi napisani na poetički ili metaforički način, kako bi se objasnila dublja istina.

Crkva nam uz pomoć Svetoga Duha pomaže čitati Bibliju na pravi način i shvatiti je u punini zajedno s predajom.
Mudrost Crkve

Kako čitati Sveto pismo?

Sveto pismo treba čitati i tumačiti uz pomoć Duha Svetoga i pod vodstvom Crkvenoga učiteljstva, prema tri kriterija: 1. brižno paziti na sadržaj i jedinstvo cijeloga Pisma, 2. Pismo čitati u živoj Predaji Crkve, 3. paziti na analogiju vjere, tj. uzajamnu povezanost istina vjere. [KKKC 19]

Kako se Biblija ispravno čita?

Biblija se ispravno čita moleći (u duhu molitve), to jest uz pomoć Duha Svetoga, pod čijim je utjecajem i nastala. To je riječ Božja i sadrži bitnu Božju poruku nama.

BIBLIJA je poput duga Božjega pisma svakomu od nas. Stoga trebamo primiti Sveto pismo s velikom ljubavlju i strahopoštovanjem. Zatim treba Božje pismo doista čitati, tj. ne izvlačiti pojedinosti i zanemariti cjelinu. Cjelinu uvijek moramo tumačiti kroz njezino srce i otajstvo: Isusa Krista, o kojemu govori cijela Biblija, pa i STARI ZAVJET. Trebam dakle čitati Sveto pismo u istoj živoj vjeri CRKVE, iz koje je i nastalo. [Youcat 16]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Vinko iz Lerinsa, Commonitorium, 2. poglavlje

Zbog dubine Svetoga pisma, svi ga ne prihvaćaju u jednom i istom smislu, već neki razumiju njegove riječi na jedan način, drugi na drugi način... Stoga je vrlo potrebno, zbog tako velikih i raznih zabluda, da se pravilo ispravnog razumijevanja proroka i apostola treba uokviriti u skladu sa standardom crkvene i katoličke interpretacije. [Sv. Vinko iz Lerinsa, Commonitorium, 2. poglavlje (ML 50, 639)]