Alle Tweets
prev
Vorige:1.01 De Oerknal spreekt het geloof in God toch tegen?
next
Volgende:1.3 Evolutie of schepping?

1.2 Even serieus: is dat Adam-en-Eva-gedoe echt gebeurd?

Schepping of toeval?

Het verhaal van de schepping van Adam en Eva is geen exact verslag. Wel vertelt het veel over de verhouding van mensen met God en elkaar. God heeft goed nagedacht over de schepping: we zijn gemaakt volgens een plan. Hij heeft als het ware zijn vingerafdruk in ons achtergelaten, waardoor we op Hem lijken (Gen 1,26) Gen 1,26: En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Daarom hebben we een unieke plaats in de schepping, die samengaat met de opdracht om voor de hele schepping te zorgen. God heeft ons geschapen omdat Hij van ons houdt. Omdat we naar zijn beeld, op hem gelijkend zijn gemaakt, hebben we allemaal in onszelf een verborgen verlangen naar God. Op onze beurt kunnen we houden van God en onze medemensen. 

Adam & Eva’s verhaal is echt. Het vertelt over God en ons, goed en kwaad. Niet alles is feitelijk - het is geen wetenschappelijke verklaring.