All Questions
prev
Vorige:1.22 Waarom gebeurde de zondvloed in de tijd van Noach?
next
Volgende:1.24 Waarom trok het volk Israël 40 jaar door de woestijn?

1.23 Waarom is Abraham zo belangrijk?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

Abraham had bijna alles wat hij wilde, toen God hem op een dag vroeg zijn land en bezittingen achter te laten en met zijn gezin te vertrekken naar het land dat God hem zou wijzen (Gen 12,1)Gen 12,1:  De Heer zei tegen Abram: 'Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.'. God beloofde hem veel nakomelingen. Abraham vertrouwde God, en terecht: ondanks hun hoge leeftijd kregen hij en zijn vrouw Sarah een zoon, Isaak (Gen 21,2-3)Gen 21,2-3: Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak..

Als uiterste test vroeg God Abraham om zijn zoon te offeren. Ondanks zijn verdriet was hij bereid te gehoorzamen, maar God stopte hem net op tijd. Abraham had laten zien dat zijn liefde voor God boven alles ging en werkte zo mee aan Gods plan. God kan ook door ons grote dingen doen, als we op Hem vertrouwen en met Hem meewerken. 

Abraham is onze ‘vader in het geloof’: hij was in alles gehoorzaam aan God en werd voor zijn vertrouwen beloond zoals hij nooit had gedacht.